Remi Solberg står ute, Elin Dahlseng Eide står ved en grå vegg å smiler, Per Christian Jacobsen står ute fremfor et tre å smiler

Endelig listeforslag til Nordland Arbeiderpartis fylkestingsliste 2023-2027

Remi Solberg står ute, Elin Dahlseng Eide står ved en grå vegg å smiler, Per Christian Jacobsen står ute fremfor et tre å smiler

Toppkandidater foreslått på endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen. Fra venstre: Remi Solberg 1. kandidat, Elin Dahlseng Eide 2.kandidat og Per Christian Jacobsen 3.kandidat

Nominasjonskomiteen i Nordland Arbeiderparti har nå sendt endelig listeforslag ut til organisasjon. Forslaget er tilegnet likt første forslag, med unntak av plass 13. og 17.

Komiteen har hatt grundige diskusjoner rundt kommunepartienes innspill fra første forslag. Kjønn, alder og geografi setter mange føringer for å ivareta helheten i et listeforslag. Men komiteen har nok en gang kommet fram til en enstemmig innstilling som legges fram til behandling i nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteen er svært fornøyd med at Remi Solberg fra Vestvågøy har sagt ja til å være fylkesrådslederkandidat, sier komiteens leder, Rune Krutå.

Komitèlederen mener på komiteens vegne at Remi Solberg vil være en samlende politisk leder i det mangfoldige Nordland fylke:
Remi har god erfaring fra lokalpolitikk, og har vært en god, synlig og tydelig ordfører. Samtidig ser han – og kjenner han godt til – Nordland og hele landsdelen. Han sees på som en samlende person komiteen tror vil kunne gjøre en solid jobb.

Fylkestinget valgte den nye fylkesrådsleder Remi Solberg, etter statssekretær Tomas Norvoll, på fylkestinget 17.oktober.
Remi Solberg har takket ja til å være 1. kandidat til det endelige forslaget. 
2. kandidaten på Nordland Aps endelige listeforslag er Elin Dahlseng Eide fra Rana. 3. kandidaten er Per Christian B. Jacobsen fra Bodø.

Lista består av 51 navn, der halvparten er kvinner og halvparten menn. Den har et aldersspenn på 20 - 75 år og har personer fra 27 av Nordlands 41 kommuner.
Lista inneholder en viss kontinuitet, samtidig er det fornyelse som gir ny kunnskap og engasjement inn i gruppa. 

Leder i nominasjonskomiteen sier seg fornøyd med det endelige listeforslaget, som skal behandles på nominasjonsmøte 19.-20. november.

Ved spørsmål kan komiteens leder Rune Krutå kontaktes på e-post [email protected] 

Endelig listeforslag:

1.Remi Solberg, Vestvågøy, 1972, Fylkesrådslederkandidat

2.Elin Dahlseng Eide, Rana, 1973, Fylkesordførerkandidat

3.Per Christian Jacobsen, Bodø/LO, 1973, fylkesvaraordfører


4.Sandra Tønne, Sortland, 1994

5.Odd Arnold Skogsholm, Alstahaug, 1972

6.Marianne Johansen, Meløy, 1980


7.Ali Horori, Bodø, 1978

8.Hilde Sprækenhus, Vega, 1982

9.Nathaniel Holan Larsen, Narvik/AUF, 2001
 

10.Tina Denstad, Narvik, 1982

11.Knut Peter Torgersen, Vefsn, 1955

12.Rita Lekang, Bodø/LO, 1957
 

13.Andreas Vestvann Johnsen, Fauske, 1994

14.Linda Eide, Rana, 1971

15.Geir Rognan, Øksnes, 1957


16.Lena Hamnes, Vågan, 1970

17.Tomas Norvoll, Bodø, 1972

18.Maria Turmo Hatten, Vefsn, 1994
 

19.Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna, 1975

20.Embla Sofie Kristiansen Sørensen, Fauske/AUF, 2001

21.Sigurd Jacobsen, Sortland, 1969
 

22.Emelie Johanne Johansen, Gildeskål/AUF, 1996

23.Henning Engstad Karlsen, Vestvågøy/AUF, 2002

24.Mette Varem, Hemnes, 1965
 

25.Torbjørn Hjertø, Steigen, 1960

26.Randi Gregersen, Flakstad, 1955

27.Ivan Haugland, Leirfjord, 1960
 

28.Vibeke Tveit, Lødingen, 1972

29.Jarl-Håkon Olsen, Rana, 1993

30.Anne Wiik, Gildeskål, 1970
 

31.Ørjan Barstrand, Narvik, 1972

32.Linn Berntzen, Hamarøy, 1984

33.Ståle Sommerseth, Vefsn, 1959
 

34.Siv Therese Aglen, Brønnøysund, 1971

35.Ståle Torstensen, Bodø, 1963

36.Thomas Pareli Seines, Andøy, 1987
 

37.Vegard Setså, Fauske, 1984

38.Åse Granmo, Grane, 1971

39.Tor-Inge Hoaas, Bø, 1957
 

40.Mona Sandvold, Sortland, 1962

41.Ola Arnfinn Loe, Meløy, 1966

42.Tone Moby Røreng, Vefsn, 1971


43.Nils Notler, Rana, 1965

44.Henny Aune, Bodø, 1947

45.Bengt Are Pettersen, Hadsel, 1968
 

46.Trine Nordvik Løkås, Fauske, 1964

47.Morten Skoglund Ellingsen, Andøy, 1965

48.Siv Sigerstad, Alstahaug, 1972
 

49.Tor Arne Andreassen, Røst, 1953

50.Susanne Holmen, Hemnes, 1977

51.Finn-Obert Bentsen, Saltdal, 1954