Første listeforslag fra nominasjonskomitèen i Nordland Ap

Første listeforslag fra nominasjonskomiteen, publisert torsdag 17. september 2020

1. Bjørnar Skjæran, Lurøy (født 1966)
2. Åsunn Lyngedal, Narvik (født 1968)
3. Øystein Mathisen, Bodø (født 1991)
Dissens: Et mindretall ønsker Sigurd Myrvoll på 3. plass.
4. Sandra Tønne, Sortland (født 1994)
5. Sigurd Myrvoll, Bodø (født 1962)
6. Anette Davidsen, Alstahaug (født 1993)
7. Rune Krutå, Vefsn (født 1981)
8. Lena Hamnes, Vågan (født 1970)
9. Sigurd Stormo, Meløy (født 1970)
10. Andrine S. Oppegaard, (født 1970)
11. Finn Allan Westjord, Andøy (født 1957)
12. Silje Nordgård, Gildeskål (født 1984)
13. Gøran Rasmussen-Åland, Vestvågøy (født 1981)
14. Ann-Kristin Moldjord, Bodø (født 1969)
15.Bjørn Ivar Lamo, Grane (født 1964)

Henvendelser rettes til leder av nominasjonskomiteen Sonja Steen.

18. oktober 2020 er frist satt for lokalorganisasjonen til å gi tilbakemelding og eller foreslå endringer på 1. listeforslag. Sendes til Nordland@arbeiderpartiet.no