.

Første forslag til fylkesliste for Nordland Ap klar

Bilde av Remi Solberg

Nominasjonskomiteen i Nordland Arbeiderparti har nå sendt første forslag til fylkestingslisten 2023 – 2027 ut på høring i partiorganisasjonen. 


Nominasjonskomiteen er svært fornøyd med at Remi Solberg fra Vestvågøy har sagt ja til å være fylkesrådslederkandidat, sier komiteens leder, Rune Krutå.

Komitèlederen mener på komiteens vegne at Remi Solberg vil være en samlende politisk leder i det mangfoldige Nordland fylke:

Remi har god erfaring fra lokalpolitikk, og har vært en god, synlig og tydelig ordfører. Samtidig ser han – og kjenner han godt til – Nordland og hele landsdelen. Han sees på som en samlende person komiteen tror vil kunne gjøre en solid jobb.

Remi Solberg er også av Nordland Aps styre og fylkestingsgruppa foreslått til ny fylkesrådsleder i denne perioden. Fylkestinget velger ny fylkesrådsleder, etter statssekretær Tomas Norvoll, på fylkestinget midt i oktober.


2. kandidaten på Nordland Aps første listeforslag er Elin Dahlseng Eide fra Rana.
3. kandidaten er Per Christian B. Jacobsen fra Bodø.


Lista består av 51 navn, der halvparten er kvinner og halvparten menn. Den har et aldersspenn på 20 - 75 år og har personer fra 27 av Nordlands 41 kommuner.


Lista inneholder en viss kontinuitet, samtidig er det fornyelse som gir ny kunnskap og engasjement inn i gruppa. 

Leder i nominasjonskomiteen sier seg fornøyd med listeforslaget, og komiteen sender nå et enstemmig forslag ut til høring i partiorganisasjonen.
Etter høringen skal innspillene gjennomgås og endelig listeforslag utarbeides før partiets nominasjonsmøte behandler lista i sitt møte i midten av november.