Kunngjøring Nordland Aps nominasjonsmøte 2020

Det kunngjøres med dette at Nordland Arbeiderparti arrangerer nominasjonsmøte lørdag 21. november 2020. 

Nordland Arbeiderpartis nominasjonsmøte 2020  lørdag 21. november 2020.

Sted: Scandic Havet, Bodø

Rammeprogram:

Lørdag 21. november 2020

Kl 10.00-12.00    Nominasjonsmøte settes.
 Kl 12.00-13.00   Lunsj.

Kl 13.00-13.45     Nominasjonsmøte fortsetter

Kl 13.45                Nominasjonsmøte avsluttes

Kl 14.00-15.00    Tema: Presentasjon av utvalgsarbeidet i NAp

Kl 15.15-17.00    Tema: Programarbeidet

Kl 17.00                Møte avsluttes

 Kl 19.00               Felles middag Scandic Havet

 Bekreftelse på deltakelse og bestilling av antall rom må meldes av kommunepartileder til nordland@arbeiderpartiet.no innen 20. oktober 2020.

Egen informasjon om reise og navneinnmelding kommer på eget skjema senere. 


Med vennlig hilsen

Nordland Arbeiderparti

original_1478638835_73055