Fylkestingskandidat

Henny Aune

Henny Aune

Henny er 72 år, og pensjonist. Hennes yrkeskarriére har vært fokusert på barn og unge, og sånn er hun nå også. Brennende engasjert for framtiden.

«Nå er jeg pensjonist, men det gir meg mer energi til å jobbe for å jobbe for både bedre klima og miljø. Vi må tenke globalt, men handle lokalt.»