Fylkesvaraordfører

Simon Johnsen

Fylkesvaraordfører og sitter i komitéen for utdanning

Simon Johnsen

Jeg vil jobbe for mindre fraflytting og en bedre skole, som ser hver enkelt elev. Det er viktig for meg!  

Små forskjeller, like muligheter uansett hvor du bor i landet er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye attraktive arbeidsplasser over hele landet. For oss er en god skole for alle og en verdig eldreomsorg viktigere enn skattekutt til de rikeste. 

De siste fire årene har forskjellene mellom folk blitt større. Flere unge står uten arbeid. Forskjellene mellom de som bor i sør og nord økes. Vi kan mye bedre enn det i Norge.   

ALLE SKAL MED. Fordi alle trengs.