Stortingsrepresentant

Åsunn Lyngedal

Åsunn Lyngedal

Det å skape flere arbeidsplasser er jobb nummer 1 i Nordland. Slik sikrer vi at unge nordlendinger kan leve, bo og trives her. Gjennom min arbeidserfaring i kommune, politi og næringsliv har jeg lært mye om mulighetene hos oss. Sjømat, industri, reiseliv og ikke minst de dyktige menneskene er våre viktigste fortrinn. I Arbeiderpartiet vil vi satse på mulighetene i nord. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet på Stortinget.

For å videreutvikle Nordland må vi satse videre på fellesskapet. Mange av tilbudene som gjør Norge til verdens beste land å leve i skapes i kommunene.

Derfor vil jeg jobbe for:

Gode barnehager som gir ungene våre en trygg oppvekst.
En fellesskole som sikrer like muligheter til utdanning for alle, og som gjør at alle kan få bruke sine talent.
Et helsetilbud og en eldreomsorg som favner alle og gir trygghet.

Fellesskapsløsninger gir trygghet. Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Vi vil ha et samfunn der alle er med.