Våre politikere


Stortingskandidater

 • Eirik Sivertsen

  eirik.sivertsen@stortinget.no +47 926 50 695

  Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Nordland er rikt på fantastiske naturressurser. Vi har vannkraft, fisk, skog, mineraler, olje, gass og spektakulær natur. I Nordland må vi ta i bruk mulighetene for å skape flere trygge arbeidsplasser. Vi skal bidra mer til Norges velferd, men mer av innsatsen vi bidrar med må bli igjen i landsdelen. Verdiskaping basert på ressursene i nord må gi betydelige og varige ringvirkninger lokalt. Naturressursene skal forvaltes av og for fellesskapet, ikke selges og privatiseres. God utdanning og et likeverdig helsetilbud for alle er, sammen med trygge og lønnsomme arbeidsplasser, viktig for å skape gode liv. Det er en offentlig oppgave å tilby disse tjenestene, og de skal finnes der folk bor og lever. Arbeiderpartiet prioriterer gode tjenester for alle foran skattekutt til de som har mest fra før.

 • Åsunn Lyngedal

  asunn123@gmail.com +47 971 28 330

  Det å skape flere arbeidsplasser er jobb nummer 1 i Nordland. Slik sikrer vi at unge nordlendinger kan leve, bo og trives her. Gjennom min arbeidserfaring i kommune, politi og næringsliv har jeg lært mye om mulighetene hos oss. Sjømat, industri, reiseliv og ikke minst de dyktige menneskene er våre viktigste fortrinn. I Arbeiderpartiet vil vi satse på mulighetene i nord. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet på Stortinget. For å videreutvikle Nordland må vi satse videre på fellesskapet. Mange av tilbudene som gjør Norge til verdens beste land å leve i skapes i kommunene. Derfor vil jeg jobbe for: Gode barnehager som gir ungene våre en trygg oppvekst. En fellesskole som sikrer like muligheter til utdanning for alle, og som gjør at alle kan få bruke sine talent. Et helsetilbud og en eldreomsorg som favner alle og gir trygghet. Fellesskapsløsninger gir trygghet. Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Vi vil ha et samfunn der alle er med.

 • Kjell-Idar Juvik

  kjell-idar.juvik@stortinget.no +47 992 75 171

  Lokalsamfunnet mitt har engasjert meg gjennom hele livet. Både som ordfører, folkevalgt, selvstendig næringsdrivende og i frivilligheten. Det å komme fra et lokalsamfunn som Hemnesberget gir styrke, og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å bo med familien min. Nordland består av mange slike lokalsamfunn. Jeg vil fortsette arbeidet på Stortinget for livskraftige distrikter, og nå trenger vi en regjering som forstår og prioriterer Nordland. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes flere arbeidsplasser i Nordland. Vi har unike naturresurser som gir oss muligheter innenfor industri, skogbruk, landbruk, fiskeri og havbruk. -At kommunene og fylkeskommunen får økonomi til å levere gode velferdstjenester. -Gode barnehager, skole og eldreomsorg for alle. -At vi i nord skal ha like god samferdsel som resten av landet. Dette gjelder også bredbånd som gjør det mulig å bo, bidra og drive næringsvirksomhet i distriktene. Norge trenger en ny retning og en regjering som forstår Nordland. Arbeiderpartiet vil satse på arbeid og velferd til alle, ikke skattekutt til dem som har mest fra før.

 • Rita Lekang

  rita.lekang@lo.no +47 915 47 929

  Da jeg vokste opp i det lille lossamfunnet på Hamarøy i Nordland, var fellesskapet vår store styrke. Denne erfaringen har inspirert meg til å jobbe i 40 år for likestilling, et trygt arbeidsliv og gode fellesskapsløsninger. I dag er jeg bestemor og ønsker at mine barnebarn skal ha samme muligheter til å nå sine mål. Noe av det fineste med Norge er at vi er like mye verdt uansett hvor vi kommer fra. Når ulikheten nå øker igjen, mener jeg at det er viktigere enn noensinne å kjempe for fellesskapet og like muligheter for alle. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes trygge arbeidsplasser for alle gjennom en aktiv arbeidslivs- og næringspolitikk -Å styrke fagutdanningene og sikre nok læreplasser -En sterk offentlig helsetjeneste. -At vi tar i bruk de ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. -At vi forsterker innsatsen for barn og unge gjennom bedre bemanning i barnehagene, flere lærere i fellesskolen og styrking av helsesøstertjenesten. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Vi vil jobbe for et Norge hvor alle skal med. Fordi vi trenger alle!

 • Simon Johnsen

  simon_hj95@hotmail.com +47 974 62 615

  Jeg vil jobbe for mindre fraflytting og en bedre skole, som ser hver enkelt elev. Det er viktig for meg! Små forskjeller, like muligheter uansett hvor du bor i landet er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye attraktive arbeidsplasser over hele landet. For oss er en god skole for alle og en verdig eldreomsorg viktigere enn skattekutt til de rikeste. De siste fire årene har forskjellene mellom folk blitt større. Flere unge står uten arbeid. Forskjellene mellom de som bor i sør og nord økes. Vi kan mye bedre enn det i Norge. ALLE SKAL MED. Fordi alle trengs.

 • Anette Davidsen

 • Tommy Rannov Nystad

 • Sandra Tønne

 • Sigurd Myrvoll

  sigurdmyrvoll@gmail.com 930 36 780
 • Tone Moby Røreng

  tone.roreng@gmail.com 954 83 218
 • Yngve Hansen

  976 15 061
 • Siv Anita Johnsen Brekke

  Siv.Anita.Brekke@fauske.kommune.no

  Sitter i kommunestyret

 • Bård Anders Langø

 • Trude Hagland

 • Ali Horori

  horori@live.no 466 55 007

Fylkestinget

 • Sonja Alice Steen

 • Sonja Alice Steen

 • Bjørnar Selnes Skjæran

  bjornar.skjaeran@gmail.com
 • Bjørnar Selnes Skjæran

  bjornar.skjaeran@gmail.com
 • Trude Hagland

 • Tom Vidar Karlsen

  tomvidar1976@gmail.com 917 09 925
 • Hanne Wika

 • Hans Ola Pedersen

 • Anne-Lise Evjen Lillegård

  all@sorfold.kommune.no 902 20 266
 • Jeg vil jobbe for mindre fraflytting og en bedre skole, som ser hver enkelt elev. Det er viktig for meg! Små forskjeller, like muligheter uansett hvor du bor i landet er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye attraktive arbeidsplasser over hele landet. For oss er en god skole for alle og en verdig eldreomsorg viktigere enn skattekutt til de rikeste. De siste fire årene har forskjellene mellom folk blitt større. Flere unge står uten arbeid. Forskjellene mellom de som bor i sør og nord økes. Vi kan mye bedre enn det i Norge. ALLE SKAL MED. Fordi alle trengs.

 • Grete Bang

 • Per Christian Brennvik Jacobsen

 • Martin Skjefstad

  mskjefstad@hotmail.com 416 47 746
 • Trud Berg

 • Kjell-Are Johansen

 • Maria Turmo Hatten

 • Geir-Tore Klæbo

 • Turid Ringstad

Stortingsrepresentanter

 • Lisbeth Berg-Hansen

 • Eirik Sivertsen

  eirik.sivertsen@stortinget.no +47 926 50 695

  Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Nordland er rikt på fantastiske naturressurser. Vi har vannkraft, fisk, skog, mineraler, olje, gass og spektakulær natur. I Nordland må vi ta i bruk mulighetene for å skape flere trygge arbeidsplasser. Vi skal bidra mer til Norges velferd, men mer av innsatsen vi bidrar med må bli igjen i landsdelen. Verdiskaping basert på ressursene i nord må gi betydelige og varige ringvirkninger lokalt. Naturressursene skal forvaltes av og for fellesskapet, ikke selges og privatiseres. God utdanning og et likeverdig helsetilbud for alle er, sammen med trygge og lønnsomme arbeidsplasser, viktig for å skape gode liv. Det er en offentlig oppgave å tilby disse tjenestene, og de skal finnes der folk bor og lever. Arbeiderpartiet prioriterer gode tjenester for alle foran skattekutt til de som har mest fra før.

 • Anna-Kristin Ljunggren

 • Kjell-Idar Juvik

  kjell-idar.juvik@stortinget.no +47 992 75 171

  Lokalsamfunnet mitt har engasjert meg gjennom hele livet. Både som ordfører, folkevalgt, selvstendig næringsdrivende og i frivilligheten. Det å komme fra et lokalsamfunn som Hemnesberget gir styrke, og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å bo med familien min. Nordland består av mange slike lokalsamfunn. Jeg vil fortsette arbeidet på Stortinget for livskraftige distrikter, og nå trenger vi en regjering som forstår og prioriterer Nordland. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes flere arbeidsplasser i Nordland. Vi har unike naturresurser som gir oss muligheter innenfor industri, skogbruk, landbruk, fiskeri og havbruk. -At kommunene og fylkeskommunen får økonomi til å levere gode velferdstjenester. -Gode barnehager, skole og eldreomsorg for alle. -At vi i nord skal ha like god samferdsel som resten av landet. Dette gjelder også bredbånd som gjør det mulig å bo, bidra og drive næringsvirksomhet i distriktene. Norge trenger en ny retning og en regjering som forstår Nordland. Arbeiderpartiet vil satse på arbeid og velferd til alle, ikke skattekutt til dem som har mest fra før.