Årsmøte 2019 for Nordland Arbeiderparti

Ordinært årsmøte

2. mar, kl. 13:00 — 3. mar, kl. 16:00, Radisson Blu Hotel, Bodø.

Nordland Arbeiderpartis årsmøte 2019 arrangeres lørdag 2. og søndag 3. mars 2019.

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø.

Saker: Ordinære årsmøtesaker inkludert vedtektsendring.

Saker lastes opp her når de er ferdig behandlet.

Med vennlig hilsen

Nordland Arbeiderparti