Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025

 • Mona Nilsen

  "Mitt politiske engasjement startet gjennom fagbevegelsen over mange år, og jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor og størrelsen på pengeboka og en velferdsstat som stiller opp for de som trenger det mest."

 • "Det er på tide at vi prioriterer det viktigste først og dem som trenger felleskapet mest. Sammen kan vi i Norge gjøre store og fantastiske ting."

 • Karianne B. Bråthen

  "Etter åtte år med en høyreregjering er muligheten til å bo, leve og jobbe i hele landet vanskeligere. Forskjellene mellom folk øker, forskjellene mellom by og land øker. "


Fylkestinget

 • Jeg vil jobbe for mindre fraflytting og en bedre skole, som ser hver enkelt elev. Det er viktig for meg! Små forskjeller, like muligheter uansett hvor du bor i landet er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye attraktive arbeidsplasser over hele landet. For oss er en god skole for alle og en verdig eldreomsorg viktigere enn skattekutt til de rikeste. De siste fire årene har forskjellene mellom folk blitt større. Flere unge står uten arbeid. Forskjellene mellom de som bor i sør og nord økes. Vi kan mye bedre enn det i Norge. ALLE SKAL MED. Fordi alle trengs.

 • Tomas Norvoll

  Fylkesrådsleder i Nordland.

 • Kvinnepolitisk ansvarlig

 • Heisann! Jeg er Andreas Vestvann Johnsen. En jovial og ellers trivelig Fauskeværing med en forkjærlighet for sosialdemokrati, god musikk og trening. Jeg er for tiden fylkestingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti og vara til kommunestyret i Fauske kommune.

 • Da jeg vokste opp i det lille lossamfunnet på Hamarøy i Nordland, var fellesskapet vår store styrke. Denne erfaringen har inspirert meg til å jobbe i 40 år for likestilling, et trygt arbeidsliv og gode fellesskapsløsninger. I dag er jeg bestemor og ønsker at mine barnebarn skal ha samme muligheter til å nå sine mål. Noe av det fineste med Norge er at vi er like mye verdt uansett hvor vi kommer fra. Når ulikheten nå øker igjen, mener jeg at det er viktigere enn noensinne å kjempe for fellesskapet og like muligheter for alle. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes trygge arbeidsplasser for alle gjennom en aktiv arbeidslivs- og næringspolitikk -Å styrke fagutdanningene og sikre nok læreplasser -En sterk offentlig helsetjeneste. -At vi tar i bruk de ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. -At vi forsterker innsatsen for barn og unge gjennom bedre bemanning i barnehagene, flere lærere i fellesskolen og styrking av helsesøstertjenesten. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Vi vil jobbe for et Norge hvor alle skal med. Fordi vi trenger alle!

 • Sonja Alice Steen

 • Sandra Tønne


Styret

 • "Mitt politiske engasjement startet gjennom fagbevegelsen over mange år, og jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor og størrelsen på pengeboka og en velferdsstat som stiller opp for de som trenger det mest."

 • Sandra Tønne

 • Vår ordførerkandidat Lena Amalie Hamnes (49) bor i Svolvær og jobber som mattelærer på Aust-Lofoten Videregående Skole. Hun er en aktiv samfunnsdebattant og skrev i 2006 boka "Naken uten fisk" og har blant annet engasjert seg sterkt innen fiskeripolitikk, arbeidet med å realisere LOFAST og Lofoten Kulturhus og ikke minst kampen mot oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. «Klima og miljø er vår tids viktigste sak, vi må ta vårt ansvar lokalt slik at vi tar vare på naturen vår og klimautslippene reduseres. For meg er det ekstra viktig å lytte til innbyggere i Vågan som ikke «roper» høyest og sjelden når avisspaltene. For også i våre lokalsamfunn er det mange som sliter og kjenner på utenforskap. Det være seg ungdom, eldre, psykisk syke, bosatte flyktninger eller de som f.eks sliter økonomisk fordi AAP-ordningen er kuttet. Næringsutvikling og arbeidsplasser er en forutsetning for utvikling og god kommuneøkonomi. Men det må være en utvikling der vi som samfunn og politikere tar styringen over hvilken utvikling vi ønsker i kommunen og i Lofoten. Ikke minst vil jeg være pådriver for en nasjonal fiskeripolitikk som sikrer at fiskeressursene forblir felleskapets eie og der mest mulig av verdiskapinga skjer lokalt. Jeg vil jobbe like hardt for en nasjonal reiselivspolitikk som gjør det mulig å finansiere nødvendig tilrettelegging. Jeg vil kjempe for at vi i Vågan Kommune skal ha en god eldreomsorg der de ansatte tilbys hele, faste stillinger. Jeg vil bli en ordfører for DEG. En ordfører som lytter og som vil jobbe knallhard for at Vågan blir en enda bedre kommune å bo i og at vi blir hørt av de som bestemmer over oss i fylke og stat. Bruk stemmeretten din. Jeg håper du vil stemme på Arbeiderpartiet eller et av partiene som vil bidra til et nytt flertall i Vågan.»

 • Sigurd Stormo

  Ordfører i Meløy siden 2015. Bosatt i Torsvika og har tre barn. For meg er det viktig at våre velferdstilbud styrkes, og at det på områder som helse, barnehage, skole og eldreomsorg skal være gode offentlige tilbud for alle.