Stortingsrepresentant

Bjørnar Selnes Skjæran

Bjørnar er stortingsrepresentant for Nordland og sitter i arbeid-og sosialkomiteen på Stortinget.

Bjørnar Selnes Skjæran

Bli bedre kjent med Bjørnar Selnes Skjæran:

«Vi skal flotte oss med å ha en politikk som gjør det like godt å leve på Kollsnes og på Finnsnes, på Nordstrand og på Nordkapp. For det er en politikk for både by og land, for både el-sykler og kraftkommuner, for både trikk, truck og traktor»

Bjørnar meldte seg inn AUF i 1983, da han gikk på videregående skole i Mo i Rana. Spesielt var det skolepolitikken som engasjerte den fremtidige nestlederen i Arbeiderpartiet. Selv hadde han tjent penger siden han var 12 år, og hadde spart opp nok til å finansiere sin egen utdanning. Borteboerstipendet dekket hybelleia, men ikke stort mer. Mange av hybelboerne var avhengige av foreldrenes inntekt, og flere måtte ta opp lån for å fullføre videregående. Slik kunne det ikke være.

I desember 1986 kjøpte Bjørnar gårdsbruk på Selnes, og startet oppbyggingen av ei melkeproduksjonsbesetning. Han meldte seg inn i Lurøy Arbeiderparti, og ble nominert til ungdomskandidat ved kommunestyrevalget i 1987. Siden har han vært folkevalgt på både kommune- og fylkesnivå. Til høsten inntar den arbeidsomme gårdbrukeren Oslo og Stortinget.

Bjørnar har nemlig alltid hatt jobb utenfor gården. Fra 1987 til 2000 hadde han ulike deltidsjobber, og fikk prøvd litt av hvert i arbeidslivet. Høsten 2000 kjøpte Bjørnar en buss og startet et transportfirma. I 2007 kjøpte han like godt to lastebiler og en hjullaster for å kunne drive med snøbrøyting på vinteren og tok transportoppdrag vår, sommer og høst.

Det å arbeide og bidra til samfunnet har alltid vært viktig for Bjørnar Skjæran.

Bjørnar om sitt politiske engasjement:

Jeg er sosialdemokrat fordi jeg er opptatt av rettferdighet og at alle skal ha like muligheter i livet. Retten til utdanning og arbeid er sentralt for meg. Arbeid er grunnleggende for folks liv og frihet, og det er gjennom vår felles arbeidsinnsats at vi legger grunnlaget for velferdsstaten. Ei mer praktisk skole og læreplassgaranti er saker jeg brenner for. Desentralisert utdanning og god studiefinansiering – også på videregående - er avgjørende for at alle skal kan skaffe seg et fagbrev eller ta høyere utdanning.

Videre er det viktig at folk skal kunne være trygge på at velferdsstaten stiller opp uavhengig av hvor de bor, eller hvor stor lommebok de har. I bygda mi opplevde vi at de forsøkte å ta fra oss ambulansen. Vi bor langt nok borte fra sykehuset som det er, og flere av naboene mine har redda livet fordi vi har en ambulanse som ikke er for langt unna. Vi fikk stoppa forsøket på å fjerne ambulansen da, men vi vet jo at grunnen er at høyreregjeringa har kutta til og privatisert vår felles helsetjeneste. Sånn kan vi ikke ha det.

Jeg har et brennende engasjement for at vi skal utnytte alle ressursene i Nordland. Fisken, mineralene, krafta, skogen og jorda må gi flere arbeidsplasser og større verdiskaping lokalt.. Så vi skaper arbeid til alle, større eksportverdier og sørger for at ungene våre kan arve en sterk velferdsstat og få mulighet til å bosette seg i sterke lokalsamfunn.

Mange næringer opplever at norske lønns- og arbeidsvilkår ikke er en selvfølge. Dette må vi rydde opp i, og vi skal gjøre det sammen med fagbevegelsen. De som har sitt arbeid innen transport og renhold, bygg og anlegg, renhold og transport, jordbruket, fiskeindustrien og hotell og restaurant fortjener at vi tar kampen mot sosial dumping og gir skikkelige rammevilkår for de som er selvstendig næringsdrivende.

CV

Gift, 3 barn, minstemann er 16 år.

Gårdbruker (melk og kjøtt), lastebilsjåfør, har drevet mangesysleri.

Selvstendig næringsdrivende fra fylte 20 år

Bygd opp egen bedrift helt fra grunnen av.

Liverpool er laget og Line er sjefen. 

Kommunestyrerepresentant 1987-2015

Ordfører i Lurøy 2011-15

Fylkespolitiker fra 2015-

Gruppeleder i fylkestinget 2015-19

Leder Nordland Ap 2011-2019

Medlem av sentralstyret 2013-

Nestleder Arbeiderpartiet 2019-