Nordland Arbeiderpartis fylkesvalgprogram 2023-2027

Arbeiderpartiet vil skape et Nordland for alle der hver og en av oss skal ha mulighet til å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv der vi lever og bor.