Frivillighet, kultur og idrett

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv.

Nærbilde av et orkester som øver i Operaen. Foto: Øivind Haug

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·At barn og ungdom prioriteres i vår kultursatsning

·Samarbeide med frivillige miljøer og organisasjoner om å gi tilbud til unge som ikke har funnet sin plass i det organiserte idretts- og kulturtilbudet

·Styrke idretten og det lokale kulturlivet og bedre tilgangen til fritidsaktiviteter gjennom et tett samarbeid med frivillig sektor

·Satse på våre museer, bibliotek og lokale utlånsordninger. 

·Gjøre friluftsliv, idrett og kultur tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser

·Styrke det samiske kulturarbeidet

·Realisere nye og funksjonelle produksjons- og visningslokaler for Figurteateret i Stamsund

·Stille fylkeskommunens lokaler tilgjengelig til aktiviteter for barn og unge

·Delta sammen med kommuner for å realisere store nasjonale og internasjonale arrangement

·Legge til rette for flere kulturarbeidsplasser

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det at mennesker engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.

Kultur- og idrettsopplevelser binder sammen mennesker, og gir livene våre innhold. Kultur og idrett er viktig for folkehelse, for å bryte ned barrierer og skape sterke felleskap. 

Kultur og idrett bør være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor i fylket man bor. For barn og ungdom er tilgang til kulturopplevelser og mulighet for deltakelse i idrett, samt å utøve og utvikle seg selv viktig. Videreføring av sceneinstruktørordningen i Nordland, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og distriktsmusikerordningen er derfor viktig.

Våre institusjoner skal styrkes som kompetansearenaer og er en viktig forutsetning for profesjonell kunst- og kulturproduksjon. Vi skal sørge for at vår kulturarv blir tatt vare på for våre etterkommere og at historien fortelles. Nordland har en unik historisk bygningsmasse som må tas vare på. Alt dette, i tillegg til satsing på den nordnorske kulturavtalen, skal sikre at det skal produseres og vises kunst og kultur i verdensklasse i fylket vårt. 

Nordland Arbeiderparti er opptatt av at vi har flere kunstnere og kulturarbeidere i fylket. Det er viktig at morgendagens talenter får sjansen til å lykkes i tillegg til at Nordlands tiltrekningskraft internasjonalt styrkes.

I Nordland skal vi skape og få de store opplevelsene sammen. I samarbeid med kommuner vil vi fortsette å bidra til å realisere store nasjonale og internasjonale kulturarrangementer og kulturprosjekter. Bodø 2024, Alpin-VM i Narvik 2029, SKREI temapark i Lofoten og filmen Sulis er gode eksempler. Vi vil arbeide for å få realisert større prosjekter som The Whale på Andøy, Peacepainting-senter i Bindal og Arven, kunnskapssenter for framtidens fornybarsamfunn, i Leirfjord.

Idrett gir livskvalitet og mestring for den enkelte. Å delta i organiserte idrettslag gir fellesskap og opplevelser, og både organisert og egenorganisert idrett gir verdifull fysisk aktivitet. Idrettsopplevelser er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Nordland Arbeiderparti vil legge til rette for at det kan utøves både organisert, uorganisert idrett og e-sport i hele fylket. Nordland skal være landets viktigste fylke for utøvelse av friluftsliv. 

Perioden med pandemi har rammet frivillighet, kultur og idrett hardt. Det har ikke vært mulig å delta i disse meningsfulle aktivitetene rundt i fylket, og frafallet har vært stort. Det er derfor viktig at vi bidrar til at medlemmene kan komme tilbake til disse meningsfylte og viktige tilbudene.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Frivillighet, kultur og idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker