Et seriøst arbeidsliv

Et grunnleggende mål for Arbeiderpartiet er et arbeidsmarked som tilbyr trygge, hele faste stillinger

En stolpeklatrer er i toppen av en lysstolpe og jobber. Foto: Øivind Haug

Nordland Arbeiderparti vil: 

·Samarbeide tett med privat og offentlig sektor for å sikre lønns, pensjons og arbeidsvilkår inn i anbudskriteriene

·Jobbe for å styrke trepartssamarbeidet i arbeidslivet

·Ta i bruk hele arbeidskraften som finnes i befolkningen- herunder sørge for at ordninger for til rettelagt arbeid tilbys i hele fylket

·Jobbe for en heltidskultur i alle deler av arbeidslivet

·Jobbe for en økt andel fagorganiserte i arbeidslivet

·Videreutvikle Norges-modellen for et seriøst arbeidsliv

·Arbeide for at lærlinger, lærekandidater og trainees skal sikres et godt møte med et seriøst arbeidsliv.

Et grunnleggende mål for Arbeiderpartiet er et arbeidsmarked som tilbyr trygge, hele faste stillinger med vilkår arbeidstakerne kan leve av og med.Arbeidsplasser preget av høy organisasjonsgrad bidrar til økt likestilling, mindre forskjeller og skaper ordnede forhold for arbeidstakere. En etablert heltidskultur er viktig for samfunnet, også i Nordland. 

Vi vil fortsette å ta kampen for den norske arbeidslivsmodellen som hindrer at mennesker blir utnyttet på jobb, bekjempe sosial dumping og sikre at felleskapet ikke unndras inntekter.

I Nordland må vi jobbe hardt framover for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Attraktive utdanningsinstitusjoner er viktig for å legge til rette for at ungdom ser for seg en fremtid her. Læreplassgaranti for yrkesfag er viktig for å sikre arbeidslivets behov for arbeidskraft og ungdommen fagutdanning. Vi skal arbeide for at våre lærlinger, lærekandidater og trainees skal sikres et godt møte med et seriøst arbeidsliv.

I Nordland har vi mange som står utenfor arbeidslivet. Utenforskap i arbeidslivet er skadelig for enkeltmennesket og representerer en uutnyttet ressurs for samfunnet. Nordland Arbeiderparti mener denne ressursen må benyttes bedre for å sikre behovet for arbeidskraft og inkludering i samfunnet gjennom arbeid. Samarbeid mellom kommunen, NAV, kompetansemiljø og vekstbedrifter som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser er nøkkelen til suksess for dem som står i fare for eller har ramlet ut av arbeidslivet.

For Nordland Arbeiderparti er et seriøst, organisert arbeidsliv nøkkelen til et godt liv med frihet for den enkelte i rammen av fellesskapet.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Et seriøst arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker