Internasjonale Nordland og Nordområdene

Nordlands strategiske og geopolitiske plassering i tillegg til rikdom av naturressurser gjør regionen attraktiv

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Jobbe for å få best mulig utbytte i hele fylket av Bodøs status som Kulturhovedstad i 2024

·Jobbe for VM i Alpint i Narvik 2029

·Videreutvikle Nord-Norges Europakontoret i Brussel

Verden blir stadig mindre. Nordlands strategiske og geopolitiske plassering i tillegg til rikdom av naturressurser gjør regionen til en attraktiv region for flere aktører.

Nordland har lang tradisjon for samarbeid over landegrensene. Etter Russlands invasjon av Ukraina har samarbeidet der naturlig nok blitt satt på vent. Men utviklingen av nordområdene er viktig både for Norge og for Nordland og vi vil styrke samarbeidet med Sverige og Finland. 

Det er positivt at den Arbeiderpartiledede regjeringen er tydelig på at “Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling”.  

Nordland fylkeskommune eier i samarbeid med Troms og Finnmark Nord-Norges Europakontor i Brussel. Dette samarbeidet fungerer meget godt og for Nordland Arbeiderparti er det viktigere at både nordområdepolitikken, den brede regionalpolitikken og næringspolitikken som utvikles i EU følges tett. 

Nordland er eksportfylket fremfor noen og samarbeid over landegrensene samt en velfungerende infrastruktur er viktig for å få fraktet gods til viktige handelspartnere.

Idrett og kultur er viktige arenaer for internasjonalt samarbeid og forståelse og respekt over landegrensene. Bodø2024 og Alpin-VM i Narvik i 2029 er eksempler på arrangementer som vil skape ringvirkninger i hele regionen. Det vil Nordland Arbeiderparti legge til rette for. 

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Internasjonale Nordland og Nordområdene?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker