Stortingsrepresentant

Øystein Mathisen

Øystein er stortingsrepresentant for Nordland og sitter i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.

Øystein Mathisen

Bli bedre kjent med Øystein Mathisen:

Øystein Mathisen – Stortingsrepresentant

Øystein Mathisen er stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderpartis 2021-2025. Han er fra Kjerringøy og har en bachelor i journalistikk fra Nord Universitet. 

Sammen kan vi i Norge gjøre store og fantastiske ting.

Det er på tide at vi prioriterer det viktigste først og de som trenger felleskapet mest. Sammen kan vi i Norge gjøre store og fantastiske ting. Vi kan skape verdens beste velferd, sikre alle en trygg jobb og sørge for at ingen faller utenfor samfunnet samtidig som vi tar kampen for et bedre klima. Men da må vi alle bidra, også de sterkeste i et felleskap. De som har mest må bidra mest, og det er et gode og den beste forsikringen for at man får leve i et trygt og godt samfunn med tillit og samhold. For det betyr noe for oss alle hvordan det går med naboen og andre i vårt samfunn.

Vi har hatt åtte år med en høyreregjering som ikke har tatt kampen mot økende forskjeller. Når de rikeste får store skattekutt svekkes tilliten mellom folk. Når de som har råd betaler seg fram i helsekøen styrker vi ikke felleskapet. Og når flere og flere ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig øker forskjellene i samfunnet.

Nå må det være vanlige folk sin tur. Vi skal styrke fellesskapet og ta kampen mot økende forskjeller. De med mest har råd til å betale mer for at vi skal løse de store oppgavene sammen. Bedre velferd som sikrer oss når krisen igjen kommer. Skape arbeidsplasser slik at flere kommer inn i arbeidslivet og får bidra. Og ta kampen for et klima som fremtidige generasjoner kan leve med.

Øystein