Arrangementer

Årsmøte 2021 Nordland Arbeiderparti

Digitalt møte

13. mar, kl. 10:00 — 14. mar, kl. 15:30, Nordland

Program for årsmøtet 2021
 
 LØRDAG 13.3.21


Kl 1000-1020  Åpning v/leder Mona Nilsen

Kl 1020-1030  Årsmøtesak 1/2021    Konstituering

Kl 1030-1105  Årsmøtesak 2/2021    Styrets beretning (egen sak legges fram).

Kl 1105-1125  Pause

Kl 1125-1145  Årsmøtesak 3/2021    Regnskap (egen sak legges fram) og revisjonsberetning.

Kl 1145-1200  Årsmøtesak 4/2021    Arbeidsplaner.

Kl 1200-1215 Årsmøtesak 5/2021    Årsbudsjett 2021 og 2022 (egen sak legges fram)

Kl 1215-1245  Pause

Kl 1245-1330  Årsmøtesak 6/2021    Valg (egen sak/innstilling legges fram).

Kl 1330-1430  Markering av 10 år etter Utøya.

Kl 1430-1445  Pause

Kl 1445  Forslagsfrist for endringsforslag til programmet, sendes nordland@arbeiderpartiet.no

Kl 1445-1530  Presentasjon av de seks første stortingskandidatene.

Kl 1530  Avslutning for dagen v/valgkampleder Anne Mari Haugen.


SØNDAG 14.3.21

Årsmøtesak 7/2021  Endringsforslag til programforslaget til Landsmøtet 2021

Kl 1100  Møtet åpnes for dagen

Kl 1100-1200  Innledning om programmet og den politiske situasjon
 v/leder Jonas Gahr Støre.

Kl 1200-1210  Pause

Kl 1210-1415  Debatt om programforslaget.

Kl 1415-1435  Oppsummering av debatten v/leder Jonas Gahr Støre

Kl 1435-1455  Pause

Kl 1455-1520  Redaksjonskomitéens innstilling til endringsforslag i programmet behandles.

Kl 1520-1530  Årsmøtet 2021 avsluttes v/leder av Nordland Arbeiderparti og 1.stortingskandidat Bjørnar Skjæran.