Arrangementer

Ekstraordinært årsmøte 2018

Program 2019-2023

24. nov, kl. 13:00 — 19:00, Scndic Hotel Havet, Bodø.

Det vises til utsendt kunngjøring av ekstraordinært årsmøte. Vedlagt ligger oversikt over antall utsendinger kommunepartiene og AUF Nordland har til møtet.

STED: Scandic Hotel Havet, Bodø.

Før øvrig er det slik at Tjeldsund Arbeiderparti, i forbindelse med sammenslåing med Skånland Arbeiderparti, er tatt opp som kommuneparti i Troms Arbeiderparti. De vil derfor ikke bli innkalt til års- og nominasjonsmøte, selv om de var inne i Nordland Arbeiderpartis medlemstall 31.12.2017.