Arrangementer

Representantskapsmøte Nordland Arbeiderparti

Smittesituasjonen kan påvirke møteform.

27. nov, kl. 13:00 — 28. nov, kl. 12:00, Bodø

Det kunngjøres med dette representantskapsmøte for Nordland Arbeiderparti. Møtet er planlagt plassert i Bodø. Endelig tidsramme og sted vil bli avklart etter styrets møte 16. oktober 2021.

Styret bestemmer hvilke saker som skal behandles av representantskapet, og fremmer forslag til representantskapet etter styrets møte 16. oktober.