Bærekraftig vekst - ikke vern

Fylkesrådsleder Tomas Norvolls tale til Landsmøtet 2019

-I distriktene kan vi ikke leve av vern. Vi skal leve av bærekraftig vekst, det var det klare budskapet fylkesrådsleder Tomas Norvoll ga til Arbeiderpartiets landsmøte.

Distriktspolitikk mye nærmere folk.

-Vi må få distriktspolitikken mye nærmere folk, fortsetter Norvoll.

I Nord-Norge kommer verdiene fra havet og krafta. Fisken og havet er bærebjelken i store deler av Kyst-Norge.

-Våre samfunn er bygd opp rundt verdiskaping. Hvis Norge skal utvikle seg videre må større deler av verdiskapingen bli igjen der den skapes, påpekte Norvoll i innlegget til landsmøtet.  

I Norge bor det folk i hele landet. Det er en viktig verdi for Arbeiderpartiet.

-Fundamentet for bosetting er arbeid og trygge velferdstjenester. Arbeiderpartiets løsning er sterkere felleskap, fremfor skatteletter, påpekte Norvoll.  

Grønt skiftet i hele Norge

I Nordland skaper den kraftforedlende industrien noen av Norges grønneste arbeidsplasser.

-Det grønne skiftet kan bare lykkes når vi forener distriktene og byene, poengtere Norvoll.  

Norvoll