-Eierskapet og inntektene fra våre naturressurser skal tilhøre det norske folk

Før sommeren foreslo Regjeringen endringer i energiloven som åpner for at private kan eie og drive utenlandsforbindelser for overføring av kraft. Denne uken ble det klart i Stortinget at Venstre støtter forslaget, dermed har regjeringen sikret seg flertall. -Vi i Arbeiderpartiet er sterkt i mot forslaget, sier stortingsrepresentantene Anna Ljunggren og Eirik Sivertsen.

original_1478638716_1872423

-Vi mener endringen vil føre til betydelig høyere nettleie for norske strømkunder. Med dagens system hvor Statnett står for eierskap og drift, sikrer vi at inntektene fra kablene dekker kostnader i det norske nettet og bidrar til redusert nettleie, sier Anna Ljunggren og Eirik Sivertsen.

Den rødgrønne regjeringen vedtok våren 2013 at kun Statnett kan bygge kraftkabler til utlandet. Da varslet de borgerlige at de ville reversere vedtaket dersom de fikk regjeringsmakt. Det løftet er de dessverre nå i ferd med å holde.

Arbeiderpartiet har foreslått at man venter med å iverksette lovendringen til Stortinget har fått bestemme blant annet hvordan kostnader og inntekter skal reguleres. Dette vil ikke regjeringspartiene og Venstre være med på. -De har det åpenbart travelt med å gi private interesser sugerør inn i det norske kraftsystemet, sier Anna Ljunggren og Eirik Sivertsen.

Anna Ljunggren, mobil 909 26 083

Eirik Sivertsen, mobil 926 50 695