Landsmøtet 2017: -Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode

I dag åpnet Arbeiderpartiets landsmøte, og en av de første på talerstolen var leder i Nordland AUF, Emelie Johansen, fra Leknes. Hun hadde et tydelig budskap til fiskeriminister Per Sandberg.

- Ved å fjerne leveringsplikten, tar fiskeriministeren eierskapet for fiskeverdiene vekk fra folket som bor langs kysten. Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere. Regjeringas foreslåtte engangskompensasjon er på 100 millioner. Det er småpenger i forhold til hva næringen faktisk omsetter for i dag. Dette er et ran av Nord-Norge, sa Emelie Johansen fra talerstolen på landsmøtet.

Regjeringens forslag om å avvikle leveringsplikten har skapt reaksjoner langs hele kysten. Tidligere denne måneden var Jonas Gahr Støre i Bodø for å legge frem Arbeiderpartiets alternativ til Sandbergs forslag.

- Systemet i dag har mangler. Disse manglene vil vi ta tak i, sammen med næringen. Det er rom for justeringer og fleksibilitet, sa Gahr Støre til Avisa Nordland.

- Fisken tilhører fellesskapet og skal være en bærebjelke for verdiskaping og framtid i berørte lokalsamfunn. Å kutte linjen mellom hav og land vil gjøre at fisken kan sendes ut av landet, og at arbeidsplasser forsvinner, sa Emelie Johansen i landsmøtetalen.

På Arbeiderpartiets landsmøte skal partiet vedta ny fiskeripolitikk. Johansen mener at denne politikken må legge grunnlaget for større eierskap til ressursene langs kysten og mer verdiskaping i distriktene.

- Vi skal skape for å dele. Det gjør vi ved å være en tydelig stemme for å utvikle pliktsystemet. Vi i Arbeiderpartiet skal utvikle denne industrien og nye arbeidsplasser i våre kystnære distrikter nå og i fremtiden. Og derfor er det så viktig at vi vinner det valget vi står ovenfor. Fordi det er vi som kan sikre Norge en stø kurs inn i fremtiden, sa Emelie Johansen.

Emelie Johansen er leder av AUF i Nordland.