-Kommuneøkonomi på sparebluss

-Regjeringa gir for lite penger til at kommunene kan ansette flere i barnehagene, at flere kan lære å lese og skrive skikkelig og gi en mer verdig eldreomsorg. Dette er kommuneøkonomi på sparebluss, sier Eirik Sivertsen.

Arbeiderpartiet registrerer at Kommunalministeren innrømmer overfor NRK at regjeringas økonomiske opplegg for kommunene er svakere enn de foregående årene.

-Arbeiderpartiet har større ambisjoner for velferdstjenestene i kommunene. Vi mener det trengs mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og helsetjenester lokalt, sier Eirik Sivertsen.

I kommuneproposisjonen skriver regjeringa at kommunenes frie inntekter vil bli redusert med 2,6 mrd. kroner i 2018.

-Innrømmelsen viser at regjeringa har villedet folk når de har reist land og strand rundt og skrytt av kommuneøkonomien. Nå ser vi at regjeringa med åpne øyne gir kommunene mindre å rutte med i år enn i fjor, sier Sivertsen.

Eirik

Eirik Sivertsen