-Muligheter for fylkeskommunene

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene har levert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. - Arbeiderpartiet mener utvalget kommer med spennende forslag som kan styrke og videreutvikle fylkeskommunene.  Det kan føre til bedre oppgaveløsning på en rekke samfunnsområder, sier kommunalpolitisk talsperson Eirik Sivertsen(Ap).

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.

-Mange av forslagene fra utvalget er i tråd med det Arbeiderpartiet mener og som vi tidligere har foreslått i Stortinget. Vi er opptatt av at det ikke bare skal være overføring av oppgaver, men at det også en styrking av fylkeskommunen sin myndighet, sier Sivertsen videre.

-Utvalgets forslag understreker betydningen fylkeskommunene har som samfunns- og næringsutvikler. Det er viktig at ansvaret for viktige velferdstilbud til innbyggerne, som videregående opplæring, tannhelse og kollektivtransport fortsatt ligger til fylkeskommunene, fortsetter Sivertsen.

-Regjeringen må sørge for at saken kommer til Stortinget slik at den kan behandles og vedtas av Stortinget før sommeren, de har tross alt holdt på med dette i over fire år nå, avslutter Sivertsen. 

Eirik