-Norge trenger en ny regjering

Vi har en regjering som svekker Landbruket i Nord -Vi har en regjering som ikke vil ta fiskeressursene i bruk lokalt. Vi har en regjering som vil svekke kommunenes inntekter fra vannkraftsektoren. Landet trenger en ny regjering som svinger samme vei som man blinker, sa stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik i Stortingets trontaledebatt 2016. Les hele talen her:

original_1478638718_0572429

President

Vi har en regjering som prioriterer store skattekutt til de som har mest fra før, ja hele 1 mrd til de 50 rikeste,

foran utbygging av velferden i kommunesektoren.

Vi har en regjering som øker forskjellene i Norge.

Mellom rik og fattig

• Mellom de som har jobb og ikke har jobb

• Mellom de som har trygge jobber og de som har utrygge jobber:

• Mellom by og land.

• Mellom menn og kvinner.

Vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge.

Vi ser dette på sak etter sak og nå sist på forslag til Langtidsplan for forsvaret.

Budskapet fra Regjeringen kan oppfattes som positivt men realiteten viser noe annet, dette kan beskrives som:

En bil som blinker til venstre men svinger til høyre.

President

Norges styrke ligger i sterke fellesskap.

Arbeiderpartiet har tradisjon for å løse de store oppgavene sammen.

Vi har alltid vært en pådriver for et samfunn med små forskjeller og rettferdig fordeling.

Vi vet at arbeid til alle,

velstand til alle og

velferd for alle

skapes best gjennom sterke fellesskap.

Arbeiderpartiet vil styrke kommunesektorens økonomi.

På den måten vil kommunene bedre settes i stand til å bygge ut sentrale velferdstjenester for innbyggerne som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester.

Fylkeskommunene gis rom til satsing på fylkesveier og bedre kvalitet i videregående opplæring med en særskilt satsing på yrkesfag.

Derfor foreslo vi ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag til kommunesektorens inntekter i 2017, President

Vi har en Regjering som har satt mitt hjemfylke Nordland i en alvorlig økonomisk utfordring som topper seg fra 2020, på grunn av nye kostnadsnøkler.

Om dette ikke endres vil Nordland Fylke ha nesten 300 millioner mindre til drift pr. år. fra 2020.

President

Det er tverrpolitisk enighet om å satse på digitalisering.

Men vi har en regjering som ikke vil bygge ut digital infrastruktur i hele landet, her skal man kun la markedet bestemme, dette er gir et digitalt skille.

Vi har en regjering som er mere opptatt av kommunegrensene en det kommunale tilbudet.

Det er tøft å være Ordfører i mange kommuner, jeg kjenner meg igjen fra tiden som ordførere under Erna Solberg som kommunalminister, er ikke blitt mindre krevende med hun som Statsminister.

Vi har en regjering som svekker Landbruket i Nord

Vi har en regjering som ikke vil ta fiskeressursen i bruk lokalt

Vi har en regjering som vil svekke kommunenes inntekter fra vannkraftsektoren

Landet trenger en regjering som svinger samme vei som man blinker.

President

Derfor må landet få en ny regjering ved neste valg.