Odd Arnold Skogsholm

-Staten har forlatt distriktene!

Nestleder Odd Arnold Skogsholm i Nordland Arbeiderparti mener fergene er livsnerven for innbyggere og næringsliv i kystkommunene våre.

I sin tale til Arbeiderpartiets årsmøte tok nestleder i Nordland Arbeiderparti Odd Arnold Skogsholm et oppgjør med regjeringens feilslåtte distriktspolitikk.

-Et samfunn med arbeid, bosetting og et godt velferdstilbud over hele landet er fundamentet for et sterkere fellesskap og vår felles identitet. Vi skal ha lys i husan, vi skal ha næring i hele landet. Nordland, mitt fylke, har mer enn en fjerdedel av Norges kyst. Det bor flere tusen mennesker på øyer uten fastlandsforbindelse og verdiskapingen er stor på mange av disse stedene, forteller Skogsholm.

Fergene er livsnerven for både innbyggere og næringslivet i mange av kystkommunene, og nestlederen mener Arbeiderpartiet har gode løsninger for samferdsel i hele landet der den sittende blå regjeringen har sviktet.

-8 år med borgerlig regjering har nå gitt en pris på fergebilletten som skremmer folk bort fra distriktene. Det finnes folk som ikke har råd til å benytte seg av fergetilbudet. Ja, det er slik at folk vurderer å si opp jobben og flytte fra distriktene på grunn av prisen på fergebilletten. Dette rammer også næringslivet. Det er riktig som Høyres ordfører i Bø i Vesterålen sa; Staten har forlatt distriktene. Slik kan vi ikke ha det, konkluderer Skogsholm.

Skogsholm mener Arbeiderpartiets plan om å halvere fergeprisene og senke inngangsbilletten for AutoPass vil gjøre det attraktivt å drive næring og verdiskapning i distriktene. Skal folk kunne leve og bo i hele landet må man også ha råd til å benytte seg av fergene våre. NRK har fortalt om Espen som pendler fra Dønna til regionssenteret Sandnessjøen hver dag, en reise på 25 minutter. Det koster han 207 kroner – hver vei, vel 47 000 kr. i året, så kommer familiens fritidsreiser i tillegg. Har man god råd kan man kjøpe seg 50% rabatt. Man må da på forhånd betale 3 700 kr. for AutoPass. Det er ikke alle i stand til å gjøre, de av oss som allerede har minst betaler derfor mest for fergeturen. Dette må vi gjøre noe med, og endelig er det distriktene sin tur, endelig er det vanlige folk sin tur, avslutter Odd Arnold Skogsholm