-Stopper regjeringens milliardkutt

- Arbeiderpartiet er glade de for at det i dag ble satt punktum for helseministerens forslag om å ikke lenger gi tilskudd for å rehabilitere slitte sykehjemsplasser. Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at det tirsdag ble klart at KrF går sammen med Ap, SV og Sp om å stoppe regjeringens planlagte milliardkutt til sykehjemsoppussing.

Over hele landet har kommunepolitikere fra alle partier advart kraftig mot å kun gi støtte til bygging av nye sykehjemsplasser. Med regjeringens forslag ville støtte kun gis hvis kommunene samtidig bygget tilsvarende antall nye plasser fra 2021.

I Oslo ville dette kunne ført til et kutt på så mye som 3 mrd kroner, mens Høyrestyrte Bærum fryktet et kutt på 1,6 mrd.

- For mange eldre over hele landet ville det betydd at de ble boende på sykehjem med store oppgraderingsbehov uten at kommunene deres ville hatt råd til å pusse opp. For ansatte ville det medført mer slitasje på grunn mangel på nødvendige fasiliteter på umoderne sykehjem, påpeker Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. 

Regjeringens utalte hensikt var å øke antallet sykehjemsplasser, men med det foreslåtte kuttet kunne det fort blitt færre, mener Kjerkol.  - Hvis kommunen kun får tilskudd til nybygg, er det sannsynlig at det gamle, umoderne sykehjemmet vil bli faset ut istedenfor å rehabiliteres. Det ville det ikke blitt flere plasser av, og det ville blitt mer kostbart, sier hun.

- Norske kommuner ønsker seg et kraftig løft for sykehjemmene sine og for den hjemmebaserte omsorgen. De ønsker enklere omsorgsleiligheter, god bruk av velferdsteknologi og bedre innhold i eldreomsorgen. Livskvaliteten til eldre, både de som bor hjemme og de som bor på sykehjem, må prioriteres. Det har stortingsflertallet sikret i dag, sier Jonas Gahr Støre. 

Torso