-Urimelig å avskilte lærerne

-Det er urimelig av regjeringen å innføre en ordning der godkjente lærere med lang erfaring og høy kompetanse innenfor norsk, engelsk og matematikk, ikke lenger får undervise i fagene sine. Ordningen med tilbakevirkende kraft må oppheves og overgangsperioden må bli reell for lærerne, sier Bjørnar Skjæran, leder av Nordland Arbeiderparti.

original_1478638688_1644154

Bakgrunn for saken er at regjeringen har foreslått og fått vedtatt nye kompetansekrav for lærerne. Det nye regelverket krever at lærere i grunnskolen må ha fordypning i matematikk, norsk og engelsk. I 10 år framover skulle lærere få dispensasjon fra kravet, men det får allerede konsekvenser for dagens lærere.

-Her har regjeringen rotet det til, og laget et regelverk som gjør at lærerne ikke får brukt kompetansen sin. Det hjelper ikke at kunnskapsministeren prøver å forklare, når lærerne fortsatt opplever at de blir avskiltet. Arbeiderpartiet er for at lærerne skal oppgradere seg, men ikke avskiltes før har fått muligheten til dette. Her må regjeringen rydde opp, sier Bjørnar Skjæran.

For mer informasjon:

Kontakt Bjørnar Skjæran, telefon 906 60 573