12 tips til å lykkes på Facebook og sosiale medier

Rana valgkamp 2019

1. Tenk sosiale medier tidlig i alle prosesser

Ikke la Facebook-oppdateringer være noe som skjer fordi du tilfeldigvis kommer på det. Tenk gjennom hvilke anledninger som finnes til å ta bilder, og hvilke budskap som kan utformes ut fra møtet du er på, folkene du møter osv.

2. Skriv for målgruppen din

Tenk over hvem du faktisk når med oppdateringene dine, og hvorfor de skal bry seg om det du skriver. Skriv slik at et flertall av vennene eller følgerne opplever temaet som meningsfullt.

Spør deg selv om du ville brydd deg om innholdet og trykket på lenken du legger ut.

3. Vær personlig, ikke privat

Sørg for at folk kjenner igjen tonen i det som skrives. Ha et gjenkjennelig budskap.

Vi er mennesker, ikke politiske roboter. Dersom absolutt alt du skriver er politiske slagord vil de som får med seg oppdateringene snart være en rimelig snever krets. Kommunepartisiden trenger ikke fremstå som et menneske, men politikerne våre er mennesker og bør fremstå som mennesker.

Du bør heller ikke være for privat i oppdateringene. Vær deg selv, men utelat de mest intime detaljene.

4. Skriv kort og engasjerende – dropp byråkratspråket

Korte oppdateringer er gjerne de som skaper mest engasjement på Facebook. Også lengre oppdateringer kan ha stor suksess, men de fleste politikere vil ha godt av å korte ned oppdateringene og spisse budskapet.

Legg igjen rådmannen hjemme. Hvis ikke foreldrene dine eller barna dine skjønner hva du har skrevet, er det kanskje en idé å skrive det på en enklere måte.

5. Vær relevant

Folk bryr seg om dagsaktuelle hendelser. Ikke gå mot strømmen på merkedager, benytt deg heller av muligheten til å være dagsaktuell og relevant.

6. «Er det ikke på nett har det ikke skjedd»

Spre på nett at du har hatt et oppslag i lokalavisa eller møtt noen interessante mennesker. Sørg for at du er på i alle kanaler med budskapet ditt.

7. Lytt, følg opp og skap relasjoner

Sosiale medier handler om dialog, ikke monolog. Mennesker som kontakter oss bør kunne forvente å få svar så langt det er mulig.

Å ikke følge opp det du legger ut er som å invitere til hjemmefest og så forlate festen. Da har du ingen kontroll over hvem som dukker opp. De som i utgangspunktet har lyst til å delta på et hyggelig lag vil bli skuffet over at du ikke er der og vil kanskje til og med bli jaget vekk av ubehagelige gjester.

Den som kun roper ut ensidige budskap, uten hensyn til hvem man egentlig når og uten oppfølging vil sannsynligvis mislykkes. Vis at du er til stede og lytter til de som ønsker å kommunisere med deg.

8. Tenk bilder

Alle kan bli flinkere til å vurdere bildemuligheter hver dag i ulike situasjoner. Bilder fra diverse møter og besøk er vel og bra, men potensialet for å bli bedre er stort når det kommer til å vise fram mer personlige bilder og å snu kameraet.

Post bildet i nyhetsstrømmen før du legger det i et album. Da sikrer du at bildet får mest mulig spredning, og unngår at engasjementet «stjeles» av albumet.

Pass på at du har lov til å benytte deg av bildet du legger ut.

Bilderessurser:

På Mitt Arbeiderparti finner du flere nyttige ressurser som du kan bruke på sosiale medier. Dette inkluderer en bildebank med illustrasjonsbilder og en bildebygger, som kjapt og enkelt lar deg lage sitatbilder og andre nyttige bilder. Du kan i tillegg lage logoer til kommunepartiet eller fylkespartiet ditt.

9. Tenk video

Du trenger ikke være profesjonell filmskaper eller ha et filmkamera for å lage en god video til sosiale medier. Å filme med mobilen holder lenge. Det viktigste er at budskapet er tydelig. Prøv å holde det så kort som mulig. Du bør tekste videoen, da mange ser uten lyd.

10. Oppdater på kvelder og helger

Mange organisasjoner og bedrifter oppdaterer kun på dagtid i ukedagene. Det betyr at det ofte kan være mindre konkurranse om oppmerksomheten på kveldstid, og særlig i helgene.

11. Tenk mobil

Mange sjekker Facebook kun eller oftest på mobil. Er teksten i oppdateringen din for lang blir den kuttet. Svært få trykker på «Se mer».

12. Når det går for langt

Vi er og skal være et åpent og inkluderende parti. Derfor skal vi ha en høy terskel for å fjerne innlegg og kommentarer på Facebook.

Det finnes riktignok grenser for hva vi skal akseptere: Rasisme, direkte hetsende personkarakteristikker, spam (for eksempel gjentakelse av innlegg) og lignende bør fjernes fortløpende.

Ved spesielt ille tilfeller, eller gjentatte overtredelser, bør vedkommende som går over streken vurderes utestengt fra siden.

Innlegg som fjernes bør generelt sett tas skjermbilde av og lagres, slik at du har noe å vise til dersom det kommer en klage i ettertid.