Arbeiderpartiet sier NEI til flyseteavgiften

Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget om å innføre flyseteavgift fra 1.april 2016. Dette vil ramme distriktene ekstra hardt, som fra før har høye priser på sine flyruter. Arbeiderpartiet mener dette vil føre til økte kostnader og true opprettholdelse av tilbudet for de minst lønnsomme flyrutene

original_1478641346_0004091

Arbeiderpartiet sier NEI til flyseteavgiften

Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget om å innføre flyseteavgift fra 1.april 2016. Dette vil ramme distriktene ekstra hardt, som fra før har høye priser på sine flyruter. Arbeiderpartiet mener dette vil føre til økte kostnader og true opprettholdelse av tilbudet for de minst lønnsomme flyrutene

Det er næringslivet og reisende i distrikts-Norge, som vil lide mest ved å bli påført høyere transportkostnader og redusert rutetilbud, som følge av denne avgiften. For mange finnes det ikke alternativ til fly.

Flyselskapene mener at så mange som 5.000 – 6.000 arbeidsplasser kan være truet. Dette fordi lønnsomheten ved å trafikkere distriktene er så lav at flyselskapene kan bli nødt til å legge ned flyruter. Helse Nord sier de vil få en merutgift på 12,5 millioner kroner.

Dette forslaget viser igjen at vi har en regjering som ikke forstår distriktene. Det er jo betimelig å spørre hvor disse partiers distriktsrepresentanter har vært da de sa ja til dette.

NHO krever at regjeringen utsetter den nye norske flyseteavgiften, som de mener vil føre til tap av flere tusen norske arbeidsplasser. Heller ikke det gjør spesielt inntrykk på Høyre og Frp.

Det er usikkerhet rundt hvilken klimaeffekt en slik flyseteavgift vil få, om den i det hele tatt gir noen. Etter vår mening må alle samfunnssektorer være med og ta klimaansvar, gjennom avgiftssystemet, ordninger som stimulerer til ny teknologi eller andre utslippsreduserende tiltak. Ap har i vårt alternative statsbudsjett flere slike forslag. Når vi stemmer mot denne avgiften er det fordi den har en uklar klimaeffekt, samtidig som den rammer distriktene og vår landsdel uforholdsmessig hardt

Som med poseavgiften ser vi nå et svarteper-spill, hvor ingen av partiene vil ta ansvar for forslaget om en flyseteavgift. Vi får håpe denne avgiften får samme skjebne som poseavgiften, at den havner i en skuff når konsekvensene blir klare.

AP-Nord på Stortinget

Lisbeth Berg Hansen, Erik Sivertsen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Martin Henriksen,

Tove Karoline Knutsen, Helga Pedersen, Kåre Simensen