Årsmøte i Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 5 Vesthavet

Kunngjøring

Det kalles med dette inn til årsmøte for Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 5 Vesthavet lørdag 21. mars kl 1400 på Scandic Hotel Narvik. 

På møtet behandles alminnelige årsmøtesaker. I tillegg til valg av styre skal årsmøtet velge nominasjonskomité for Arbeiderpartiets valgliste til sametingsvalget 2021.