Åsunn Lyngedal: -Fast ansatt eller innleie?

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) tar til orde for flere faste ansettelser.

I mange bransjer er det blitt vanlig å leie inn arbeidskraft i tillegg til egne faste ansatte. Ikke bare ved sykdom eller vikariater, men på fast basis. Det gjør noe med arbeidslivet i Nordland. 

Høyres to stortingsrepresentanter Ebbesen og Finstad hevder at næringsliv og helsevesenet i Nordland er truet av et stortingsvedtak fra juni. Der besluttet Stortinget at de som leies inn fra bemanningsbyråene, har krav på forutsigbar arbeidstid og lønn. I dag har de såkalte null-timers kontrakter, fast ansettelse uten at arbeidstid og lønn er beskrevet. Ikke akkurat noe å komme i banken med for å få huslån, og det er få nordmenn som er ansatt i bemanningsbyråene. Stortinget gjorde ingen endring i muligheten til å ansette midlertidig.

Jeg kjenner næringslivet i nord godt etter flere år som daglig leder i Narvikregionen næringsforening og i arbeid for nordnorsk næringsliv i Brussel. Jeg vet at kompetanse er avgjørende for Nordlands næringsliv, og at innleie av arbeidskraft er en del av løsningen. Jeg er imidlertid ikke enig med Høyre i at svaret er usikre ansettelser av utenlandske innbyggere som skal pendle inn til Nordland. Da lukker en øynene for at nærmere halvparten av de fast ansatte hos større nordnorske entreprenører er borte og erstattet med innleie. Og det har skjedd fort!

Større ambisjoner for faste ansettelser ved sykehusene våre

Ved UNN Narvik har vi erfaring for at rekruttering til sykehuset vårt blir bedre hvis du inkluderer de ansatte i jobben med å skaffe kompetent arbeidskraft. Vi vet at ansatte som bosetter seg hos oss blir lenger enn de som pendler fra utlandet. Et samarbeid med de ansatte om balansen ansatte/ innleide er et gode for de som ønsker at flere skal bosette seg i Nordland. Det var en viktig del av det vedtaket Stortinget gjorde, innleie skal drøftes med de ansattes organisasjoner.

Jeg tror vi må ville mer for Nordland enn at behovet for kompetent arbeidskraft skal løses ved usikre arbeidskontrakter som nordmenn ikke vil ha. Derfor bør også de ansatte i bemanningsbyråer ha en forutsigbar arbeidstid og lønn. Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi bruker politikken både til å sikre arbeidsfolk gode vilkår og næringslivet tilgang til kompetanse. Da er utdanning av våre ungdommer, lærlingeplasser og studieplasser avgjørende.   

På arbeidsfolks side

Utviklingen av et arbeidsliv der arbeidsgivere leier inn arbeidskraft istedenfor å ansette dem, har økt kraftig de siste årene. Det vokser fram et arbeidsliv ved siden av det ordinære, der arbeidstakeren står svakere enn før. Midlertidige ansettelser og null-timers-kontrakter er et mål for regjeringen Solberg. Arbeiderpartiet er uenig.

Politikken må henge med og tilpasses den nye virkeligheten. Slik skaper vi et Nordland der det er godt å bo og arbeide i framtida!

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap).