Bjørnar Skjæran innstilt som ny nestleder

Bjørnar Skjæran

Bjørnar Skjæran. Fotograf: Ida-Marie Magnussen

I en pressemelding sendt fra Arbeiderpartiet kommer det frem at valgkomiteen innstiller Bjørnar Skjæran som ny nestleder i Arbeiderpartiet:

«En enstemmig valgkomité i Arbeiderpartiet innstiller på at Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng gjenvelges som ledelse i Arbeiderpartiet på landsmøtet i april. 

«Det er bred oppslutning om dagens ledelse i organisasjonen, og at de er de rette til å lede oss inn mot det viktige valget til høsten» sier valgkomiteens leder, Hans-Christian Gabrielsen.

Videre innstiller valgkomiteen på at Bjørnar Skjæran (52) fra Nordland velges som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Vedtektene åpner for både en og to nestledere. 

«Bjørnar Skjærans erfaring som gårdbruker og lokalpolitiker er viktige kvaliteter inn i partiets ledelse. Han har sitt daglige virke utenfor Stortinget og bringer med det inn perspektiver fra politisk debatt og partiarbeid lokalt. Vi mener at ledelsen som kollegium vil bli styrket med Skjæran. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet, og Skjæran vil bidra med en sterk og klar stemme fra nord hvis han blir valgt av landsmøtet», fortsetter Gabrielsen. 

Bjørnar Skjæran er i dag leder i Nordland Arbeiderparti. Han har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Han var ordfører i Lurøy kommune fra 2011-2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland. Skjæran har sittet i sentralstyret siden 2013.  

Valgkomiteen arbeider videre med den øvrige sammensetningen av sentralstyret. Resten av innstillingen vil bli presentert på et senere tidspunkt»

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll er tilfreds:

Det er veldig gledelig at valgkomiteen har innstilt Bjørnar Skjæran som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Bjørnar er en god lagbygger og representant for kysten, distriktene og industrien i hele Norge. Hans fokus på verdiskapning er et perspektiv som er viktig for Arbeiderpartiet. Vi håper landsmøtet vil stille seg bak valgkomiteens innstilling, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.