"Bredbånd til alle i HELE landet"

Jeg etterlyser regjeringens tiltak slik at også de som bor utenfor kommersielle lønnsomme områder også får tilgang til bredbånd, sier Kjell Idar Juvik, i transport- og kommunikasjonskomiteen fra Arbeiderpartiet.

original_1478638712_2245448

- Regjeringen må sikre bredbånd til alle i hele landet

-Vi er i ferd med å få et digitalt skille i dette landet på grunn av manglende tilgang til høyhastighets bredbåndsdekning. Jeg etterlyser derfor regjeringens tiltak slik at også de som bor utenfor kommersielle lønnsomme områder også får tilgang til bredbånd, sier Kjell Idar Juvik, i transport- og kommunikasjonskomiteen fra Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet mener regjeringen velger feil strategi, og har en for ensidige tro på marked og kommersielle løsninger. Arbeiderpartiet deler vurderingen av at bredbånd og mobilnett er like viktig for folk som vei og jernbane. Derfor mener vi regjeringen må følge opp målsettingene om bredbåndsutbyggingen i den kommende Nasjonale transportplanen. For Arbeiderpartiet er det naturlig at vi ser elektronisk kommunikasjon som den femte nasjonale transportåren.

Dette er særskilt viktig slik at Norge unngår et digitalt skille som gjør folk og næringer avhengig om hvor du bor eller etablerer næringsvirksomheten din, sier Juvik.

Her må ord følges av handling i de årlige statsbudsjett. Regjeringen har kuttet i denne potten i hele sin regjeringsperiode. Men Stortinget har løftet denne tilskuddspotten både i 2015 og 2016, men fortsatt er nivået under det som Stoltenberg II hadde i sine budsjetter for 2013 og 2014. Omfanget av søknader ligger langt over det regjeringen bevilger i støtte.

Arbeiderparti med flere partier gikk sammen og ba regjeringen om en plan for elektronisk kommunikasjon i april 2014. Vi vil nå bruke de kommende rundene i Stortinget til å gjøre planen bedre og mer forpliktende i tråd med hva vi mener er de nødvendige grep, understreker Juvik.