Eirik Sivertsen (Ap): Regjeringen utfordrer den norske modellen

-Regjeringen har bevilget store skattekutt til de som har mest fra før. Dette skulle gi flere arbeidsplasser. Men det skapes knapt nye arbeidsplasser, og de få nye etableres i offentlig sektor. Arbeidstakere på sin side opplever angrep på faglige rettigheter. Regjeringen presser igjennom mer midlertidighet og usikkerhet i arbeidslivet. sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

original_1478641353_5998073

Digitaliseringen vil være en av de store utfordringene transportsektoren står overfor de kommende årene. Den vil gjøre at vi fundamentalt endrer måten vi ser på transport – og det vil kunne endre samfunnet. Selvkjørende kjøretøy, deling av trafikkinformasjon og delingsøkonomi. Denne omveltningen representerer både enorme muligheter, men også en utfordring.

-En av de truslene de mange titusener som arbeider i transportsektoren står overfor er spørsmålet om jobben forsvinner eller består? Kommer selvkjørende biler, t-baner eller tog til å overta jobben min? Vil uber erstatte drosjenæringen? Vi vil effektivisere og automatisere mange oppgaver som i dag gjøres av mennesker, understreker Sivertsen.

-Disse og mange andre endringer må møtes med en klar plan og strategi. Hvordan kan vi utnytte digitaliseringen til beste for fellesskapet? Hvordan møter vi de åpenbare utfordringene dette vil ha for arbeidstakerne? Jeg ser ingen strategi eller vilje til å tenke langsiktig fra denne regjeringen. Regjeringen svarer med ideologi – marked for markedets skyld.

Eirik Sivertsen kan treffes på 926 50 695