Eirik Sivertsen: Forstår skuffelsen

Regionreformen

- Jeg forstår godt at fylkene og KS er skuffet over dette, så mye brask og bram som høyreregjeringen har presentert regionreformen med. Noe som kommer i tillegg til den kaotiske gjennomføringen av reformen.

Det sier Eirik Sivertsen, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, i sin kommentar til regjeringens oppgavemelding. Han mener forslaget også må ses i sammenheng med at regjeringen kutter i regionale utviklingsmidler

- Høyreregjeringen prater pent om regional utvikling, men kutter i pengene som fylkeskommunene skal bruke til å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser lokalt. Det går på tvers av målene med regionreformen. Penger må følge med.

Han mener Stortinget nå må ta ansvar for å rette opp regjeringens kutt i regionale utviklingsmidler, og angi en tydeligere retning og hastighet på overføring av oppgaver til fylkeskommunene.

- Nye oppgaver skal gi bedre tjenester til folk, og styrke næringslivet i hele landet. Arbeiderpartiet vil ha mer demokrati og beslutninger nær dem de angår, da blir de ofte bedre. Vi vet blant annet at næringsutfordringene er forskjellige i ulike deler av landet.

Sivertsen understreker at deler av meldingen er i tråd med forslag Ap tidligere har fremmet:

- Disse vil selvsagt få vår støtte. Samtidig er det behov for at Stortinget ser på muligheter for å fylle på med flere oppgaver som gjør tjenestene bedre.

Eirik

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap)