Elin

Elin Dahlseng Eides tale til landsmøtet

Kjære landsmøte

Vi lever i en usikker tid. Vi lever i en tid som krever vilje til handling. Vi lever i en tid med høye strømpriser for vanlige folk og hvor energi har blitt en politisk mangelvare.

Putins forferdelige krig mot Ukraina har vist oss det å produsere nok kraft i Norge er viktig for vår egen sikkerhet. Tilgang på nok energi er også et spørsmål om norsk sikkerhetspolitikk, ikke minst i nordområdene.  Skal vi få ny giv i befolkningsutviklingen i de tre nordligste fylkene må vi produsere mer energi både til lands og til havs. Mer ren norskprodusert kraft er det aller viktigste enkelttiltaket vi kan ta for å nå klimamålene og realisere det grønne skiftet.

Mer kraft vil muliggjøre mer ny grønn industri. Mer kraft vil muliggjøre at sjømatnæringen kan utvide og utvikle flere grønne arbeidsplasser. Mer kraft vil muliggjøre at vi kan elektrifisere fergene, flyene, hurtigbåtene og bussene i nord. Nå er situasjonen at vi må velge bort elektrifisering av ferger og hurtigbåter hvis vi skal ha nok strøm til å videreutvikle havbruket i nord.

Derfor trenger vi fire kraftgrep i nord:

For det første må Statnett, Statkraft og NVE få beskjed om å lage egne utviklingsplaner for nordområdene.

For det andre må den kraftforedlende industrien sikres en godCO2-kompensasjonsordning.

For det tredje må konsesjonene for havvind utenfor Helgeland og Finnmark lyses ut så raskt som mulig.

Og for det fjerde må vertskommunene få mer igjen for å ta i bruk naturen til kraftproduksjon.

Det er langt dette landet og det meste er nord.

Og nord må også utvikles!