karianne

En for alle – alle for en!

Michelangelo sa en gang, da han ble spurt om hvordan han klarte å lage så vakre skulpturer: «Det er bare å hogge bort det som ikke er skulpturen, pusse den og slipe den litt – så er den der»

Det samme vil jeg nå si Arbeiderpartiet har gjort etter landsmøtet forrige helg. Vi har hugget bort det som ikke er arbeiderpartipolitikk, pussa på det som er vår sosialdemokratiske ånd, og vi har finslipt programmet for vanlige folk.

Det handler om gode rammer for barnefamilier, det å vite at dine barn får et godt barnehage- og skoletilbud, gratis SFO i 1. klasse og miljøterapeuter i skolen. At idrettslagene igjen kan tilby fritidsaktiviteter.

Det handler om mulighet for egen bolig. Det handler om de som trenger omsorg.

Det handler om trygghet for og i jobb, at du skal være sikre en jobb, men også trygghet i jobben, med hele, faste stillinger og ei lønn å leve av. Det handler om utdanning der du bor.

Det handler om at det skal være godt å bo, leve og jobbe i hele landet. Det handler om å redusere forskjeller.

Som stortingskandidat for Nordland Ap har jeg nå fått min marsjordre, det er blåst i fløyta. Politikken er staket ut! Men det som er enda viktigere nå enn noen gang er det som skal skape limet mellom oss mennesker.

Som jeg sa i min landsmøtetale. Skulle jeg trekke fram noe som virkelig kan skape magi i tillegg til politikk for folk flest, så er det alt det positive som skjer på sportsarenaen, i korpset, teaterklubben, på game-treff: De tilbudene etter skoletid hvor våre barn og unge finner fellesskap og tilhørighet, får mestringsfølelse og knytter nye bekjentskaper.

I disse miljøene legges det ned en enorm kapital av frivillig innsats, som reduserer ensomhet, og utenforskap! Den frivillige kultur- og fritidsinnsatsen er gull i menneskenes liv – både for unge og gamle. Vi må derfor fortsatt ha sterkt fokus på denne «magien» i vår politikk og vår organisasjon.

Det fins selvfølgelig ingen trylleformel på et magisk lim som skal gi gnist og glød tilbake til den frivillige sjela, etter måneder med pandemi. Skal vi vinne valget må vi derfor stole på de tiltak som vi ut fra erfaringer vet virker, som for eksempel full momskompensasjon til frivillige organisasjoner, og frivilligsentralene på egen post i kulturbudsjettet.

Vi må alle ta vår skjerv for å bidra til mindre forskjeller gjennom arbeid til alle, en styrket velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk.

En for alle – alle for en!

Karianne B. Bråthen, Stortingskandidat Nordland Ap