En skole for alle

Arbeiderpartiet vil ha en skole for alle, der barn og unge lærer godt og har det bra. Skolen skal gi alle et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og gode liv. Mye er bra i skolen, men det er også store utfordringer. I dag slutter en av fire elever før fullført videregående. Barn som har foreldre med lite utdanning og lav inntekt har under 50 prosent sjanse for å fullføre. Arbeiderpartiets mål er at alle skal fullføre skolen. Den viktigste grunnen til at elevene faller fra er at de ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok de første skoleårene. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en garanti for tidlig innsats.

Arbeiderpartiets løfter til skolebarn og -ungdom: 

 - Arbeiderpartiet vil ha en lese-, skrive- og regnegaranti som sikrer at alle barn kan lese og skrive godt før de er ferdige på barneskolen.  Vi vil derfor ansette 3 000 flere lærere frem til 2021. -Arbeiderpartiet har innført skolefrokost i alle videregående skoler i Nordland. Nå vil vi at alle på videregående skal få skolelunsj. -Arbeiderpartiet vil at alle skal fullføre videregående skole. Derfor innfører vi en læreplassgaranti for alle. -I hele Nordland har vi bygd nye moderne skolebygg for ungdommene våre. Vi bruker mer på utstyr, med et ekstraordinært løft på 100 millioner kroner.