Endelig blir det lik bomsats for bobiler over og under 3500kg

Det hadde vært ønskelig at vi kunne ha kvittert ut denne tidligere, men er glad at Regjeringen nå følger dette opp – sier Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet. Fra 4. april 2016 blir det personbiltakst også for Bobiler over 3500 kg, dette forslo Arbeiderpartiet for Stortinget i juni 2015, og vedtaket ble da oversendt Samferdselsdepartementet.

original_1478641351_4489264

I dag ble det kjent at forslaget fra Arbeiderpartiet om lik bom-sats for biler over og under 3500kg i klasse M1 blir gjeldende fra 4. april 2016. Det er gledelig at dette endelig kommer på plass – sier Kjell-Idar Juvik (AP)

Det hadde vert ønskelig at vi kunne ha kvitert ut denne tidligere, men er glad at Regjeringen nå følger dette opp – sier Juvik

Det har vært en stor økning i antallet bobilturister i Norge de siste årene. I dagens regelverk er det unaturlig strenge forskjeller mellom liten og stor bobil. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for likebehandling, samt å sende et signal om at vi ønsker denne typen turisme velkommen, sier Kjell-Idar Juvik.

Arbeiderpartiet forventer nå at de øvrige fire punktene som vi utarbeidet i nært samarbeid med Norsk Bobilforening, og Norsk Bobil og Caravan forening også kommer på plass i nær fremtid. Avslutter Juvik.