Endringer i Nordland Arbeiderpartis styre

Etter at Bjørnar Skjæran fratrådte sitt verv som leder i Nordland Arbeiderparti, og ble nestleder i Arbeiderpartiet sentralt, så har Nordland Arbeiderparti konstituert nytt styre. Endringene er som følger:

Ny konstituert leder: Ida Maria Pinnerød

Ny konstituert nestleder: Hans Fredrik Sørdal

Nytt au-medlem: Sandra Tønne (studieleder)

Nytt fast styremedlem: André Møller

Foto: Martin Losvik