Et likeverdig helsetilbud

Vi vil ha et likeverdig helsetilbud med Sør-Norge, sier Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Helse Nord har vedtatt et nytt opplegg for ambulansehelikopter i perioden 2018-2024. Det blir et dårligere tilbud i Nord-Norge, og leger sier at tilbudet til befolkningen vil settes år tilbake. Helseministeren toer sine hender og sier at dette er helseforetakets ansvar.

Vi vil ha et likeverdig helsetilbud med Sør-Norge

Det er spesielle utfordringer i Nord-Norge, det vet vi som bor her. Det er enorme avstander, områder som er tynt befolket og ikke så mange sykehus. Det holder ikke med vanlige ambulanser. For å sikre oss et godt nok helsetilbud har vi derfor systematisk bygd ut luftambulansen. Du kan ikke kjøre noen i ambulanse fra Mosjøen til Tromsø.

Fra 2018 vil det være små helikoptre både i Brønnøysund og på Evenes. De små helikoptrene flyr saktere, har dårligere løfteevne og er mer følsomme for dårlig vær. De kan ikke ta med hundeekvipasjer og annet innsatspersonell uten videre. Muligheten til å fly ut dykkerteam begrenses. Brannmenn med klippeutstyr kan ikke tas med til ulykkessteder. Muligheten til å fly kuvøsebarn svekkes og pasienter som trenger hjerte-lunge maskin får ikke lenger et tilbud.

Jeg har tatt opp dette med helseministeren i Stortingets spørretime. Hans svar at dette er Helse Nord sitt ansvar, han ikke kommer til å overprøve beslutningen. Det er åpenbart at hverken statsråden eller regjeringen forstår Nord-Norge. Og det finnes ikke politiske vilje eller evne til å handle når de blir gjort oppmerksom på det som ikke er godt nok.

Vi som bor i Nord-Norge trenger et like godt helsetilbud som resten av landet. Det krever andre løsninger, som et solid og robust luftambulansetilbud. Da må tilbudet utvikles, ikke bygges ned.

Eirik Sivertsen

Stortingsrepresentant (A)