Karianne

Et varsko fra dypet av kommunenorge; Formuesskatt og salg/fusjon av kraftselskap

Det siste året har bydd på mange overraskelser og annerledes trekk, og det har skapt engasjement. Bø i Vesterålen er satt på kartet i forbindelse formuesskatten – noen mer begeistret enn andre, og salg eller fusjon av Vesterålskraft har fått folk til å våkne i hele Vesterålen.

Men hva er det som egentlig ligger bak alt dette?

Først av alt handler mye av dette om kjærlighet for kommunen man bor, lever og driver sitt virke i. Etter år med slunkne kommunekasser, har man tydd til det man har. Man har leitet med lys og lykter etter løsninger på å beholde tilbud og tjenester, etter muligheter for nye investeringer i kommunene – for om vi ikke følger med i timen og utvikler oss – så blir vi mindre attraktiv.

Kommunepolitikerne har, etter beste evne, jobbet for at våre kommuner skal være attraktive og kunne opprettholde viktige velferdstjenester. Vi får jo høre at vi får mere overføringer enn noen gang til kommunene – så her må vi bare skjerpe oss!!! Vi biter tennene sammen og leter videre – det må jo være oss det er noen galt med siden vi ikke får skjorta til å nå buksa?

Kjærligheten og omsorgen for kommunen og de som jobber der, kombinert med jakten på pengefloka har ført til en utbyttepolitikk i selskaper vi eier, som sikrer at vi kan få balansert våre budsjetter. Og vi har sågar innimellom tatt ut MYE slik at vi kan finansiere vegutbygginger, fylle på næringsfondet, investere i nybygg, fjerne eiendomsskatt (er vel noe det jobbes med nå).

Så det burde ikke komme som en overraskelse at man nå snakker om salg eller fusjon av Vesterålskraft.

I Bø så har man sågar gått til det skrittet å gjøre noe med formuesskatten for å tiltrekke seg folk, og ordføreren uttalte at «Staten har forlatt oss!, da må vi gå til drastiske tiltak».

Ja det kan føles slik. At staten har forlatt oss. Sentraliseringspolitikken og fokuset på at store, robuste miljøer er løsning på alt, har tappet kommunenorge. Ja så mye at kommunene må bruke selskaper de eier for å balansere budsjetter og finne på stunt for å bli hørt.

Så hva er det egentlig som skjer her?

Om du velger å lytte til det som ikke blir sagt her, og lese mellom linjer – så ser du et kommunenorge på randen av stupet – et stort rop om hjelp!

Vi opplever et rungende rop fra dypet. Et varsko om at nå klarer vi ikke mere – nå har vi ikke mer å gå på.

Nå trenger vi en ny politisk kurs!

Arbeiderpartiet er klar på å rette opp, og rydde opp, etter 8 år med en høyrestyrt regjering der fokus har vært på økt sentralisering og effektivisering i offentlig sektor, mer til de som har mest og mindre til de som trenger det.

Det handler om velferdstjenestene våre og ikke minst så handler det om alle de som jobber i kommunene, som hver dag strekker seg langt for at våre barn og unge, og våre eldre og syke skal få verdige og gode tjenestetilbud. Vi vil styrke kommuneøkonomien – for nå er det kommunenorge sin tur!

Karianne B Bråthen

Stortingskandidat Nordland AP