Fire fra Nordland i Arbeiderpartiets nordområdeutvalg

Ap vil ha ny giv i nordområdepolitikken

Etter seks år med lave ambisjoner og økt sentralisering fra høyreregjeringen er det behov for nye initiativ i nordområdene Arbeiderpartiet har derfor satt ned et utvalg som skal foreslå ny politikk for nordområdene.  Stortingsrepresentant Martin Henriksen skal lede nordområdeutvalget, som har sitt første møte i Tromsø 12.desember.  - Jeg kan knapt tenke meg noe mer spennende å jobbe med enn dette. Nordområdepolitikk handler om storpolitikk, næringsliv og kunnskapsmiljøer, men det handler også om folks hverdagsliv. Vi trenger utdanningstilbud nært folk, ringvirkninger fra næringsaktiviteten og å snu befolkningsutviklinga, sier Henriksen.  Henriksen mener at regjeringens politikk ikke fungerer, og viser også til at arbeidslivet sliter med å få tak i nok kompetanse, sentralisering og en bekymringsfull befolkningsnedgang.  - Samtidig som nordlendinger flytter sørover, flyttes verdens interesse nordover. Hvis vi selv skal ha kontroll over utviklingen i nordområdene, må Norge ha større ambisjoner om ny næringsutvikling, nye klimaløsninger og om hvordan vi kan bli flere folk. Vi ser fram til å bruke tid på å lytte bredt, både i parti, fagmiljøer og ute i næringslivet. Det er gode innspill å hente fra både kompetanseinstitusjoner og på kaia, sier Henriksen.    Rapporten fra Aps nordområdeutvalg blir lagt fram tidlig høst 2020.  Nordområdeutvalgets medlemmer:

 Martin Henriksen, leder, Stortingsgruppa / Troms Eva Husby, Finnmark Arild Olsen, Svalbard Hill Marta Solberg, Nordland Rune Rafaelsen, Finnmark  Kristin Røymo, Troms Tomas Norvoll, Nordland  Aino Olaisen, Nordland Johan Vasara, Finnmark  Marianne Aasen, Viken Geir Myrflott, LO Agnete Masternes Hansen, AUF