Fisk, Folk og Fremkommelighet

Vi bygger Nordland

Nordland Arbeiderparti går til valg på å bygge ut fylkesvegene i hele Nordland. En ekstra vegmillliard er bra for folk, næringsliv og trafikksikkerhet.

Fra og med neste år overtar fylkeskommunen ansvaret for fylkesvegene i Nordland. Vi vil bygge mer veg for pengene. Det står helt sentralt når vi skal bruke en ekstra vegmilliard.   

Fylkesrådsleder og førstekandidat i Nordland Arbeiderparti, Tomas Norvoll, sier at vi står ovenfor et taktskifte i Nordland.

-De siste årene har vi investert de store pengene i nye skolebygg i hele Nordland. Vi skal fortsette å utbedre og bygge nye skoler. Men vi skal også bygge Nordland gjennom å bygge mer veg.

Folk, fisk og fremkommelighetEn ekstra vegmilliard er en ekstraordinær satsing som strekker seg over de neste fire årene. Dette er også en oppfølging av «Fra kyst til marked»-strategien. I Nordland ligger mye av verdiskapingen ute langs kysten. Da er det viktig at produktene kan fraktes raskt og trygt ut til markedene i hele verden.

Vi tror at det å legge til rette for gode fylkeveger er en nøkkel for å styrke næringslivet og attraktiviteten til Nordland. Det bidrar til befolkningvekst.

I hele fylket Den ekstra vegmilliarden skal brukes til å utbedre veger på Helgeland, i Vesterålen, Ofoten, Salten og Lofoten. Næringslivet er ulikt i de ulike regionene. Vi vil bruke de tusen ekstra vegmillionene for å styrke næringslivets utviklingsmulighet i hele fylket.

Noen av strekningene som prioriteres kan dere se på kartet. I tillegg vil vi bruke penger på utbedringer av fylkesveger i hele Nordland. Noen av midlene vil også kunne brukes til utbygging av ladestasjoner for El-biler. Dette gjelder særlig langs ferjeleiene på fylkesveg 17.

Ekstra milliard

Fordeling av en ekstra vegmilliard