Frister for kommunepartiene høsten 2018

Organisatorisk huskeliste - oppdateres ved behov

Følgende frister gjelder for Arbeiderpartiets kommunepartier høsten 2018:

Mandag 15. oktober: Bestilling av overnatting i forbindelse med ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte (elektronisk skjema er sendt lederne).

Onsdag 31. oktober: Frist for endringsforslag på fylkesprogrammet. Sendes [email protected] 

Torsdag 1. oktober: Siste frist for endringsforslag og kommentarer til nominasjonskomitéens første listeforslag (fylkesvalget). Sendes [email protected].

Fredag 9. november: Frist for å melde inn navn på utsendinger m.v. til ekstraordinært årsmøte 2018 og nominasjonsmøte 2018 (elektronisk skjema sendes ut ca en uke før fristen).

Torsdag 15. november: Frist for å sende inn forslag til Landsmøtet 2019. Her vil det komme orientering om hvordan dette skal gjennomføres på et senere tidspunkt.

Lørdag 1. desember: Frist for å gjennomføre nominasjonsmøte for kommunepartiene i forbindelse med kommunevalglisten. Listene sendes [email protected] OBS! Her må kommunepartiene være obs på at 1. kandidat, 2. kandidat og ungdomskandidat kalles inn til toppkandidatskolering for Nordland 2. og 3. februar 2019 i Bodø (se nedenfor).

Viktige møter:

Lørdag 24.november og søndag 25. november 2018 Ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte for fylkesvalglisten, Scandic Havet Hotel, Bodø.

Lørdag 2. februar og søndag 3. februar 2019 Toppkandidatskolering, Thon Hotel Nordlys, Bodø. Gjelder 1. kandidater, 2. kandidater og ungdomskandidater fra kommunepartiene.

Lørdag 2. mars og søndag 3. mars 2019 Årsmøte for Nordland Arbeiderparti, Radisson Blu Hotel, Bodø.