Fullt gjennomslag om sjømatindustrimeldingen

Næringskomiteen på Stortinget har nå levert sin innstilling til sjømatindustrimeldingen. Denne saken har vi i Nordland Arbeiderparti arbeidet mye det siste året. -Det er svært gledelig at det ikke blir endringer i leveringspliktene. Jeg vil berømme tillitsvalgte og våre ordførerne i fylket som har gjort en fabelaktig jobb, sier leder i Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran.

original_1478641350_5671003

Nå skal alle pliktene sees på av en egen kommisjon, som vil fokusere hvordan intensjonen i pliktene skal oppfylles. Målet er økt lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som pliktene skal bidra til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.

-Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene har snudd i denne saken, understreker partilederen.

Senest i gårsdagens muntlige spørretime argumenterte statsminister Erna Solberg for at leveringsplikten skulle regionaliseres. Altså flyttes fra et landanlegg til hele fylket.

-Det blir svært tydelig for alle å se at Høyre og FrP vingler i sjømatpolitikken. Det er alvorlig. Det viser oss at regjeringen ikke har en systematisk nordområdepolitikk, påpeker Skjæran.

Aktiv næringspolitikk

Frem til nå har regjeringen i liten grad evnet å trekke opp diskusjonen om sjømatindustrien. Det er derfor gledelig at Arbeiderpartiet har påvirket komiteen og politikken.

Blant annet har Arbeiderpartiet gått gjennomslag for at arbeidet med å forbedre markedsadgangen til norsk fisk må intensiveres og prioriteres. Riktignok mot Høyre og Frp sine stemmer.

-Havrommet må utvikles gjennom en aktiv næringspolitikk. Det er i koblingspunktet mellom hav og land vi skal skape industriarbeidsplasser. Det trenger vi en aktiv politikk for å få til, påpeker Skjæran.

Viktig politikk også for Nord universitet

Flertallet i komiteen har slått fast at den marine og maritime utdanningen må styrkes, også med desentraliserte studietilbud. Og at det skal sikres sterke fag- og kompetansemiljø ved universitet/høyskole som vektlegger sjømatindustrien sine behov for kunnskap og forskning.

-Dette er gledelig og vil være viktig for videreutviklingen av Nord universitet, avslutter Skjæran.