Gratis skolelunsj i videregående skoler

Næring gir læring

Nordland Arbeiderparti vil innføre gratis lunsj ved de videregående skolene i fylket. Det prioriterer vi fordi mette elever lærer bedre. Gratis skolemat gir i tillegg bedre skolemiljø og gir elevene likt utgangspunkt.

Videregående opplæring er avgjørende for at våre ungdommer får et godt grunnlag for videre studier og arbeidsliv. Skolene våre skal være gode læringsarenaer for elevene våre. Det er et mål at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Et godt kosthold bidrar til et godt læringsmiljø. 

Vi har allerede innført gratis skolefrokost i den videregående skolen. Det har vært en suksess.