Sigurd

Hva har europeisk fotball med Aps landsmøte å gjøre?

Du skjønner, i helga deltok jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Her vant fagbevegelsen og arbeidsliv store og viktige seire. Samtidig har vi vært vitne til et fotball-drama uten sidestykke der styrtrike eiere av store klubber har forsøkt å endre spillereglene for europeisk fotball. Heldigvis har vanlige fans reist seg mot dette, og vunnet.

Noe av det samme engasjementet fant jeg på AP-landsmøtet. Akkurat som fotball skal være for vanlige fans, mener jeg og Ap at politikk skal være til det beste for vanlige folk. Hvis penge-interessene til eierne blir det viktigste for fotballen eller i politikken, taper vanlige fans og vanlige folk.

Så skal jeg ikke strekke sammenligningen for langt. Det er veldig stor forskjell på fotballklubber og land. Med Støre i spissen blir det slutt på at det bare er de rike eiernes interesser som prioriteres, og det er virkelig på tide at vanlige folk prioriteres nå.

For Høyre-regjeringen har ikke bare gitt skattekutt til de rike, de har også endret spillereglene i arbeidslivet til det beste for eierne, på bekostning av vanlige folk. Noe av det første Regjeringen Solberg gjorde etter valget i 2013 var å endre arbeidsmiljøloven på flere punkt. Arbeidsgiver fikk større handlingsrom og arbeidstaker dårligere beskyttelse, noe som er stikk i strid med lovens formål.

Arbeiderpartiets politikk setter etter landsmøtet arbeid og arbeidsliv først, der lovens formål skal forsterkes. Vi har mer enn 200 000 arbeidsledige og permitterte, og i skyggen av koronapandemien ser vi også at mange får et tøffere og mer brutalt arbeidsliv.Derfor er det avgjørende at vi skaper flere jobber i årene framover, og at folk får hele og faste stillinger, og ei lønn man kan leve av.

Vi har lest mye om rusreform i media. Men hvilken politikk vedtok vi for vanlige arbeidsfolk? Her er noen av de tingene jeg synes er aller viktigst:

Arbeiderpartiet skal være et parti for vanlig arbeidsfolk. På lag med fagbevegelsen, der trepartssamarbeidet skal utvikles og forsterkes.Arbeiderpartiet vil begrense innleie og midlertidige ansettelser. Dette er et helt avgjørende for å sikre et mer seriøst arbeidsliv.Arbeiderpartiet vil sikre at flere av dem som jobber deltid skal få rett til heltidsstillinger. Da kan flere slippe å måtte vente på «å få lov» til å jobbe, og dermed få mer fritid og forutsigbarhet i økonomien.Arbeiderpartiet vil lage nasjonale standarder for offentlige anbud. Viktig for å sikre seriøsitet, for å få bort useriøse kriminelle aktører, og for å få flere læreplasser.Arbeiderpartiet skal doble fagforeningsfradraget.Arbeidslivet vil framover ha behov for et mer tilpasset og mangfoldig etter- og videreutdanningstilbud, som kan kombineres med arbeid. Det blir viktig å rekruttere og utdanne nok fagfolk til bedrifter og kommuner i hele landet. Sentralt i det nye programmet til Arbeiderpartiet er tanken om at ingen skal gå ut på dato. Det skal bli enklere å få kompetansepåfyll og å ta mer utdanning som voksen, eller ved siden av jobb.

Høstens valg vil bli et valg der vi skal bestemme om Høyre-regjeringens sentralisering, privatisering, skattekutt til de rikeste skal få fortsette i fire nye år, eller om vi ønsker en ny og rettferdig politikk med gode fungerende fellesskapsløsninger. Arbeiderpartiet har nå vedtatt en politikk der arbeid til alle er jobb nummer 1, en politikk som nå igjen setter vanlige folk først.