Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for deg?

Statsbudsjettet - politiske valg gjør forskjell for vanlige folk

Der Høyreregjeringen over sju år har prioritert de store pengene på skattekutt til de aller rikeste ønsker Arbeiderpartiet å investere i vanlige folks lommebøker og vår felles velferd. Det betyr noe hvem som styrer. 

Arbeiderpartiet peker ut en tydelig retning for landet i vårt alternative statsbudsjett. Men hva betyr det for deg?

En vanlig familie vil merke vår politikk på flere måter. Vi reduserer maksprisen i barnehagen med 2200 kroner, vi bygger flere barnehageplasser, innfører gratis SFO for førsteklassinger og starter innføringen av et gratis skolemåltid for alle trinn. Er du i tillegg fagorganisert vil du nyte godt av at vi dobler fagforeningsfradraget, og dersom du er pendler vil du merke at vi øker pendlerfradraget også.

Vi kutter skattene for vanlige folk, og øker skattene for de som tjener over 750.000 kroner. De pengene vi henter inn på det bruker vi blant annet på å styrke sykehustilbudet, tilby alle jordmødre i kommunehelsetjenesten heltidsstilling, fjerne egenandelen til legen for alle under 18 år og å styrke skolehelsetjenesten.

Enslige minstepensjonister får mer å rutte med dersom Arbeiderpartiet får bestemme. Vi foreslår i tillegg at pensjon skal tjenes opp fra første krone, slik at én million nordmenn får høyere pensjonsoppsparing. I tillegg vet vi at pensjonister har fått dårligere kjøpekraft under denne regjeringen, og vi foreslår derfor en ny type regulering som gjør at pensjonister aldri skal oppleve at verdien av pensjonen går ned så lenge verdien av lønningene går opp.

Det betyr noe hvem som styrer.

Med Arbeiderpartiet ved roret vil det ikke lenger være pengesterke som vinner ved hvert statsbudsjett. For oss er det viktig å sørge for at alle har en trygg jobb å gå til og ei god lønn å leve av. Vi prioriterer barnehage, skole, eldreomsorg, klimakutt og gode felles helsetjenester, og en skattepolitikk som fordeler godene bedre. Vi prioriterer vanlige folks hverdag.

mindre forskjeller